Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2013


Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2013

1 Giăng 3:11-18
Tình Yêu Thương Thật

“Các con yêu quý, đừng thương bằng lời nói hay miệng lưỡi, nhưng phải yêu thương bằng hành động và sự chân thật” (câu 18 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi nhắc đến sứ điệp ban đầu: phải yêu thương nhau, tại sao Sứ đồ Giăng nhắc đến trường hợp ông Ca-in? Vì sao thế gian thường tỏ ra thù nghịch với người thuộc về Đức Chúa Trời? Theo Sứ đồ Giăng thế nào là tình yêu thật? Cơ Đốc nhân cần chứng minh tình yêu thương thật như thế nào?

Sau khi căn dặn các môn đệ sống thanh sạch, công chính, và yêu thương lẫn nhau, Sứ đồ Giăng nhắc rằng tình yêu thương là bài học đầu tiên khi chúng ta được trở nên con cái Chúa (câu 11). Bài học đó được dạy, được nhắc nhở rất nhiều nhưng không phải dễ thực hiện. Tình yêu thương chẳng ghen tị (1 Cô-rinh-tô 13:4). Khi tình yêu vắng bóng thì sự ghen ghét sẽ hiện diện. Sự ghen ghét đưa đến hành động giết người như trường hợp ông Ca-in ngay trong gia đình đầu tiên của nhân loại (câu 12). Có thể chúng ta chưa, và không bao giờ cầm một loại vũ khí nào đó để giết người, nhưng thái độ ghen ghét, dửng dưng với người khác là điều dễ đến trong chúng ta. Khi thấy người khác hơn mình, được mọi người chấp nhận thì ganh tị và tìm cách bịa chuyện nói xấu, dẫn đến phân rẽ nhau; hoặc “bận rộn công việc nhà Chúa” mà không thấy một anh chị em khác đang nghèo thiếu vật chất, cô đơn, tâm linh khô hạn… đang cần cái bánh nhỏ cho qua cơn đói, cần lời thăm hỏi, hay một lời cầu nguyện. Những thái độ, hành động giết người nhiều khi rất nhẹ nhàng khiến chúng ta không để ý, nhưng Chúa dạy tình yêu thương thật phải thể hiện bằng việc làm và sự chân thật (câu 18).

Chúng ta đang sống trong thế giới mà những hành động của họ ngược lại sự đòi hỏi công chính của Chúa, khi sống theo Lời Chúa chúng ta không giống thế gian nên sẽ bị thế gian ghen ghét (câu 13). Nhưng Chúa Giê-xu đã hy sinh mạng sống của Ngài vì chúng ta, nghĩa là Ngài yêu thương bằng tình yêu hy sinh; để chúng ta học theo Ngài mà sống yêu thương (câu 16). Tình yêu thương thật thì sẵn sàng hy sinh không chỉ là của cải hay thì giờ, nhưng ngay cả tính mạng cũng không tiếc chi. Chỉ khi tin nhận Chúa Giê-xu, đời sống chúng ta được Chúa Thánh Linh thay đổi thì mới sống yêu thương hy sinh, vị tha như Chúa được. Điều nầy đã xảy ra đối với những Cơ Đốc nhân của Hội Thánh đầu tiên là những người đã ra khỏi thế giới ngoại đạo tối tăm và suy sụp về đạo đức để trở nên con cái của sự sáng. Dù thế gian tỏ ra thù nghịch với chúng ta nhưng chúng ta vẫn phải yêu thương họ bằng tình yêu của Chúa để đưa họ đến với Chúa.

Vị sứ đồ của tình yêu rất thực tế, ông không đưa tín hữu của mình đến những lý thuyết cao xa. Đối với ông, người có “tình yêu hy sinh mạng sống” là người thấy được anh chị em mình đang trong “cảnh túng thiếu mà động lòng thương xót,” là người sống yêu thương bằng tấm lòng chân thật và hành động. Bạn bày tỏ tình yêu thương thật với người thân, anh chị em trong Hội Thánh, bạn hữu, xóm giềng thế nào? Và cách nào?

Lạy Chúa, xin đổ tình yêu của Ngài vào đời sống con, để con yêu người khác thật lòng và bày tỏ qua những hành động thực tế trong đời sống hằng ngày của con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top