Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2013


Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2013

Ô-sê 14:1-9
Hình Ảnh về Niềm Hy Vọng

“Ta sẽ như sương móc cho Ít-ra-ên; nó sẽ trổ hoa như bông huệ, và đâm rễ như Li-ban” (câu 5 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Những hình ảnh Tiên tri Ô-sê mô tả ở đây nói lên điều gì? Ông đưa ra lựa chọn quan trọng nào? Bạn lựa chọn gì? Vì sao?

Có người nói rằng: “một hình ảnh nói lên hàng nghìn lời.” Tiên tri Ô-sê không kết thúc sách của ông bằng cách tiếp tục phô bày tội lỗi của người Ít-ra-ên hoặc gay gắt cho rằng họ đáng bị trừng phạt, nhưng bằng một hình ảnh sống động, tươi vui và đầy ắp hy vọng. Hình ảnh mà ông mô tả là một quang cảnh sinh động với hoa lá và cây cối xum xuê: Nào là hoa huệ và lúa mì, nào là cây nho và cây ô-liu cùng với những cây bá hương Li-ban và cây tùng. Nương dựa, ẩn núp dưới bóng của Đức Chúa Trời, những người trở về sẽ thấy sự hồi sinh như cây lúa, nở rộ hoa rực rỡ cánh đồng, là hình ảnh quen thuộc nhưng rất đặc thù của người Ít-ra-ên (câu 5-7). Những hình ảnh nầy nói lên niềm hy vọng Đức Chúa Trời sẽ phục hồi dân Ngài và làm cho họ thịnh vượng một cách đáng ngạc nhiên. Ngài ban cho họ lời hứa: “Ta sẽ chữa lành sự bội nghịch chúng nó” (câu 4). Ngài cũng sẽ chữa lành sự bội nghịch của chúng ta (Giê-rê-mi 3:22). Nếu chúng ta xưng tội với Đức Chúa Trời, thì không những Ngài tha thứ mọi tội trong quá khứ, mà còn giúp chúng ta tránh được tội lỗi trong tương lai.

Ông Ô-sê kết thúc những lời tiên tri của ông bằng cách đưa ra một sự lựa chọn cho độc giả. Ông đặt câu hỏi như khích họ, để họ có thể chọn bước đi theo Đức Chúa Trời, nếu không họ sẽ vấp ngã. Khi vâng lời, họ sẽ đi trong đường lối của Chúa Hằng Hữu, con đường ngay thẳng là hình ảnh an bình, thong dong cho người công chính. Bạn có thể chọn đường lối của Đức Chúa Trời hoặc đường lối của riêng mình. Đây là sự lựa chọn mà mỗi người phải đối diện. Mong rằng bạn sẽ có sự lựa chọn khôn ngoan.

Bạn đang đi theo lối nào, lối của Đức Chúa Trời hay lối riêng của bạn?

Lạy Chúa, “xin cho con đi đường Ngài, dạy con lối đi… nơi đâu chân con ngập ngừng, dạy con lối đi…” Con nguyện cầu Ngài giúp để càng ngày con càng thêm trung tín với Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top