Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 2/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 2/11/2013


Sống Với Thánh Kinh: 2/11/2013

Giu-đe 17-25
Giữ Vững Đức Tin

“Thưa anh chị em thân yêu, về phần anh chị em, hãy tự gây dựng trên đức tin rất thánh của mình, và hãy cầu nguyện trong Chúa Thánh Linh” (câu 20 NIV – VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Hãy ghi xuống những mệnh lệnh trong phân đoạn Kinh Thánh nầy. Qua đó, ông Giu-đe nêu ra những phương cách nào để giữ vững đức tin (câu 20-21)? Ông Giu-đe nêu ra những phẩm tính nào của Đức Chúa Trời? Phẩm tính đó giúp gì cho đức tin của bạn? Bạn có thể giúp gì cho một người bạn dễ bị dao động vì đức tin yếu đuối?

Sau khi nói đến sai lầm và nguy hiểm của các giáo sư giả, ông Giu-đe nhắc các tín hữu nhớ lời các sứ đồ để khỏi bị lừa dối, rồi ông đưa ra những phương cách để giúp độc giả của ông giữ vững đức tin trước những thách thức trong cuộc sống. Có bốn điểm cần lưu ý trong các câu 20, 21.

Thứ nhất, là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải đứng vững để gây dựng lẫn nhau trên nền đức tin rất thánh. Chúng ta có thể làm điều nầy bằng cách cùng hiệp một với nhau để thờ phượng và phục vụ Đức Chúa Trời.

Thứ hai, phải khích lệ nhau cầu nguyện trong Chúa Thánh Linh. Ngài là Đấng hướng dẫn chúng ta cầu nguyện, giúp chúng ta vững vàng trong đức tin và phân phối ân tứ thuộc linh cho chúng ta. Chúa Thánh Linh là Đấng khai mở tâm trí để chúng ta ngày càng hiểu biết về Đức Chúa Trời và dạy chúng ta về Chúa Giê-xu.

Thứ ba, phải chăm chút cho mối quan hệ với Đức Chúa Trời để ngày càng yêu mến Ngài. Điều nầy còn có nghĩa là gần gũi với Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện, suy ngẫm và kiên quyết áp dụng Lời Ngài, không nghe theo lời các giáo sư giả mà xa lìa Đức Chúa Trời và chống nghịch lại Ngài.

Thứ tư, giữ hy vọng bằng cách bền lòng trông đợi sự sống đời đời mà Chúa Giê-xu hứa ban, không hoài nghi hay nản lòng. Những lời hứa của Ngài chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Chúa Giê-xu sẽ trở lại để đem những người thuộc về Ngài vào sự vinh quang đời đời.

Ông Giu-đe nhắc nhở: Khi anh chị em cùng đức tin dao động và xa rời lẽ thật, thì trong tình thương và trong lẽ thật, chúng ta mau chóng đưa tay ra nâng đỡ và đem họ trở lại. Chúng ta cần bày tỏ tình yêu thương, chứ không phải phê phán hay bực tức, hoặc có ác cảm đối với họ. Lúc có nhiều người dao động và từ bỏ đức tin là lúc chúng ta phải nhờ cậy quyền năng của Đức Chúa Trời để đứng vững trên đức tin.

Cuối cùng, ông Giu-đe nói đến bốn điều liên quan đến Đức Chúa Trời, đó là vinh quang, uy nghiêm, năng lực và thẩm quyền. Đây là những phẩm tính chỉ có nơi Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, vì thế Ngài cũng có tất cả sự vinh quang, uy nghiêm, năng lực và thẩm quyền. Điều nầy đúng trong quá khứ, trong hiện tại và tiếp tục đúng cho đến muôn đời.

Bạn có quyết tâm nào sau khi suy ngẫm phân đoạn nầy?

Lạy Chúa là Đấng giữ con khỏi dao động và đem con vào sự hiện diện vinh quang và đầy quyền năng của Ngài. Xin tiếp tục giữ con trong lẽ thật, giúp con quyết tâm đi trong đường lối Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top