Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2013


Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2013

Ô-sê 12:1-15
Hãy Trở Về với Đức Chúa Trời

“Vậy ngươi hãy trở về với Đức Chúa Trời ngươi; giữ lòng nhân từ và tính công bằng, và luôn trông đợi Đức Chúa Trời ngươi” (câu 7 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ô-sê đề cập đến những tội lỗi nào trong phần đầu của chương này? Ông nhắc đến hình ảnh nào của ông Gia-cốp (câu 4-5, 13)? Để làm gì? Đang nhắc đến nhân vật lịch sử của Ít-ra-ên nầy, tại sao ông chuyển qua “chúng ta, ngươi”? Qua bài học lịch sử hôm nay bạn học gì về ân sủng của Đức Chúa Trời?

Mở đầu chương nầy, Tiên tri Ô-sê nói đến tội nói dối và lừa phỉnh (câu 1-2) để nhắc lại Ít-ra-ên – họ đã sống giống như vậy. Ông đưa ra ví dụ cụ thể là Ít-ra-ên liên minh với cả Ai Cập lẫn A-si-ri, trong khi hai quốc gia này là thù nghịch của nhau. Rồi ông cũng nhắc đến lịch sử của Ít-ra-ên có một Gia-cốp (12:2-5) là người “nắm gót chân anh mình” và là người lừa dối, nhưng sau đó con người gian dối, mưu mẹo nầy “vật lộn với Đức Chúa Trời” để cầu xin Ngài ban phước cho ông. Rồi Đức Chúa Trời tìm gặp ông Gia-cốp ở Bê-tên (Sáng Thế Ký 28:10-22) và ban cho ông lời hứa đầy ân sủng mà ông hoàn toàn không đáng nhận. Dân tộc mang tên Ít-ra-ên của ông cũng đã hành xử một cách gian dối như chính ông trước kia. Đang khi nhắc về những bài học lịch sử, ông Ô-sê chuyển qua “Ngài phán dạy chúng ta” (câu 5) và “ngươi hãy trở về với Đức Chúa Trời ngươi” (câu 7) để nói, để nhắc nhở chúng ta, những con người phản nghịch như Ít-ra-ên, nhận biết ân sủng kỳ diệu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta ngày nay cũng giống như cho Ít-ra-ên ngày xưa.

Tiếp theo, chúng ta lại thấy hình ảnh của Ép-ra-im như một thương gia quỷ quyệt, gian lận, cầm cân giả bóc lột người khác và huênh hoang trong sự giàu có bất nghĩa mà không hề nhận ra hành động tội lỗi của mình (câu 8-9).

Phần thứ hai, Tiên tri Ô-sê nhắc rằng có một Đức Chúa Trời là Đấng đã đem dân tộc nầy ra khỏi Ai Cập, cho họ ở trong lều trại, dạy dỗ họ qua các tiên tri, chiêm bao, ẩn dụ … Dù vậy, dân tộc nầy vẫn mau chóng từ bỏ Ngài để chạy theo các thần tượng hư không (câu 10-12). Qua câu 13, ông lại nhắc đến ông Gia-cốp với hình ảnh chăn bầy để được vợ, và câu 14 là hình ảnh của ông Môi-se đưa Ít-ra-ên ra khỏi Ai Cập, chăn dắt họ suốt những năm tháng cuộc đời ông. Khi nói những điều đó, Tiên tri Ô-sê muốn nhắc nhở dân tộc ông về sự chăn dắt, chăm sóc của Chúa dành cho họ, mà họ vẫn thờ ơ, khinh miệt Ngài nên họ phải lãnh hậu quả của thái độ và hành động của họ. Điều đó cũng nhắc chúng ta xét lại thái độ của mình với chính Chúa, với ân sủng diệu kỳ của Chúa dành cho mình. Nếu không trở lại với Đức Chúa Trời, chúng ta cũng sẽ lãnh án phạt cho mình.

Có điều nào trong cuộc sống bạn đã đi xa khỏi ân sủng của Ngài? Bạn quyết định quay trở lại với Ngài như thế nào?

Lạy Chúa, xin cho lòng con thật sự ăn năn về sự gian dối của con với Ngài, xin cho con thật lòng trở lại với Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top