Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2013

MultiColor
Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2013

Ô-sê 11:1-11
Tấm Lòng của Đức Chúa Trời

“Hỡi Ép-ra-im, làm sao Ta bỏ ngươi được? Hỡi Ít-ra-ên, làm sao Ta đành giao ngươi cho kẻ thù? Làm sao Ta đối xử với ngươi như Át-ma, Hay như với Sê-bô-im được? Tim Ta rung động, Lòng thương xót của Ta như nung như đốt” (câu 8 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Ít-ra-ên là gì đối với Đức Chúa Trời? Ngài đã làm gì cho họ? Phân đoạn nầy cho thấy tấm lòng của Ngài như thế nào? Bạn đáp lại tấm lòng của Đức Chúa Trời ra sao?

“Tấm lòng của Đức Chúa Trời” là chủ đề lớn trong các cộng đồng Cơ Đốc ngày nay. Chủ đề nầy được nói đến trong thi ca, sách vở, và trong các bài giảng. Tấm lòng của Đức Chúa Trời được bày tỏ rõ ràng nhất trong Phúc Âm, qua Chúa Giê-xu. Phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay nhắc đến tấm lòng từ ái của Đức Chúa Trời đối với con dân Ngài – những đứa con phản nghịch.

Ngay khi Ít-ra-ên còn non trẻ, Đức Chúa Trời là Cha của dân tộc nầy: Ngài đã khai sinh họ ngay trong lòng Ai Cập; dạy họ tập đi đứng và khiến cho họ vững mạnh trong xứ Ca-na-an; chữa lành, huấn luyện, chăm sóc họ với tình yêu thương và sự dịu dàng (câu 1-4). Vậy mà họ quyết định từ bỏ Ngài, quay sang Ba-anh, Ai Cập. Kết cuộc, họ bị người A-si-ri cai trị (câu 2-7). Đức Chúa Trời sẽ làm gì với dân tộc bội bạc nầy? Ngài sẽ làm gì với sự chống nghịch rành rành như thế? Câu trả lời thật đơn giản. Theo lẽ thường, Ngài sẽ trách phạt, từ bỏ họ. Ngài phải làm như thế vì Ngài là Đức Chúa Trời Thánh Khiết, Công Chính.

Câu 8 là một trong những câu sâu sắc hơn hết trong Kinh Thánh, vì câu nầy giúp chúng ta hiểu được những điều tranh chiến trong lòng Cha Trên Trời thể nào. Phạm tội thì phải bị đoán phạt. Điều nầy cả Cựu lẫn Tân Ước đều công bố. Vì Ngài là Đức Chúa Trời chứ không phải là con người, vì Ngài là Đấng Thánh nên Ngài sẽ đến với sự thịnh nộ, nhưng lòng thương xót của Đức Chúa Trời trổi dậy, Ngài không thể làm như thế. Tiếng gầm như sư tử của Ngài (A-mốt 1:2; 3:8) không phải là lời công bố đoán phạt, mà là lời mời gọi quay trở lại để được đổi mới. Tại đây, qua Tiên tri Ô-sê chúng ta hiểu được lòng thương xót của Cha Từ Ái đối với Ít-ra-ên và với chúng ta như thế nào.

Hãy tạ ơn Đức Chúa Trời về những điều nhân từ mà Ngài đã làm cho bạn. Hãy mở lòng đón nhận lòng nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời dành cho bạn. Bạn có cần bày tỏ sự nhân từ và lòng thương xót với người làm bạn tổn thương, khốn khổ không? Tại sao?

Lạy Chúa, lòng thương xót và tình yêu thương của Ngài lớn thay. Ngài đã tha thứ mọi tội của con và bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với con. Xin giúp con bày tỏ lòng thương xót và sự tha thứ đối với người khác.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top