Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2013


Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2013

Lu-ca 1:26-38
Nói Lời của Đức Tin: Xin Điều Ấy Xảy Đến cho Tôi

“Ma-ri thưa: ‘Tôi đây là đầy tớ của Chúa, xin việc đó xảy đến cho tôi như điều ông nói” (câu 38 NIV – VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét để làm gì? Đặc ân nào Đức Chúa Trời sẽ ban cho cô Ma-ri? Đối với cô Ma-ri, nhận đặc ân này dễ hay khó? Tại sao? Làm sao để nhận đặc ân ấy? Câu “Xin việc đó xảy đến cho tôi” cho chúng ta biết gì về cô Ma-ri?

Trong cái nhìn của con người, Na-xa-rét là vùng đất tầm thường (Giăng 1:45-46); nhưng trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, nơi ấy có những người cao trọng sinh sống, nên Ngài sai thiên sứ đến gặp để bày tỏ chương trình cứu chuộc Ngài dành cho nhân loại. Đó là lý do thiên sứ Gáp-ri-ên được sai đến Na-xa-rét để gặp cô Ma-ri. Khi đọc phân đoạn nầy, chúng ta không khỏi ngưỡng mộ cách mà cô Ma-ri đáp ứng sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống cô.

Khi hiện ra với cô Ma-ri, trong lời chào đầu tiên, thiên sứ xác nhận cô là “người được ơn, được Chúa ở cùng,”“rất bối rối” và cũng không hiểu “lời chào ấy có nghĩa gì.” Không để cho cô lo lắng lâu, thiên sứ cho cô biết ngay vì sao cô “được ơn trước mặt Đức Chúa Trời: ‘Cô sẽ mang thai, sẽ sinh con trai, và đặt tên Giê-xu. Con trai ấy là con của Đấng Chí Cao, sẽ ngồi trên ngai Đa-vít, cai trị đời đời trên vương quốc vĩnh cửu.’” Điều mà thiên sứ bày tỏ sự “được ơn trước Chúa” của cô Ma-ri còn khó hiểu, còn cao quá với một thiếu nữ bình thường, nên cô thưa: “Dù đã hứa hôn với anh Giô-sép, nhưng tôi là trinh nữ”; nhưng với lòng tin cậy không chút nghi ngờ, cô Ma-ri hỏi thiên sứ: “Làm sao có được sự đó?” (câu 34). Câu hỏi phát xuất từ tấm lòng mong ước muốn biết bằng cách nào Đức Chúa Trời sẽ thực hiện chương trình vĩ đại nầy (câu 30-33). Rồi thiên sứ cho cô biết việc làm của Đức Chúa Trời qua cô là do Chúa Thánh Linh và quyền năng của Ngài, nên dù do cô sinh ra, nhưng đó là Con Thánh, Con Đức Chúa Trời.

Cô Ma-ri biết đáp ứng với sứ điệp của thiên sứ bày tỏ, cô là người được ơn trước Chúa, nhưng với con người, với xã hội cô đang sống, cô có thể bị Giô-sép từ hôn (Ma-thi-ơ 1:19-20), cô sẽ bị mang tiếng ngoại tình suốt đời (người Do Thái thời đó cho rằng Chúa Giê-xu là con ngoại tình – Giăng 8:41), cô cũng có thể bị ném đá theo luật Do Thái …, trước mắt cô là con đường vô định, là màn đen bao trùm cả thế giới của cô, nhưng với cô Ma-ri, cô biết mình nhỏ nhoi, hèn mọn, chỉ đáng là đầy tớ của Chúa và cô đặt trọn đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời Toàn Năng, nên cô nói: “Tôi đây là đầy tớ của Chúa, xin việc đó xảy đến cho tôi.”

Tin cậy trọn vẹn nơi Chúa, cô Ma-ri nhận được vinh dự vô cùng lớn lao. Qua sự bày tỏ đức tin của cô Ma-ri, Đức Chúa Trời bày tỏ ơn lành của Ngài trên cô, và trên toàn nhân loại: Con Một của Ngài xuống thế gian để cứu loài người.

Nếu Đức Chúa Trời sai thiên sứ của Ngài bày tỏ một sứ mệnh nào đó cho bạn, bạn có sẵn sàng trả lời như cô Ma-ri “Tôi đây là đầy tớ của Chúa, xin việc đó xảy đến cho tôi” không?

Lạy Chúa, xin ban cho con một đức tin trọn thành nơi Ngài, để con sẵn sàng nói như cô Ma-ri đã nói, đáp ứng giống như cách mà cô Ma-ri đã đáp ứng.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top