Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 14/11/2013


Sống Với Thánh Kinh: 14/11/2013

Ma-thi-ơ 20:29-34
Nói Lời của Đức Tin: Kêu Lớn Hơn

“Đoàn dân quở trách họ và bảo họ im đi, nhưng họ lại kêu lớn hơn: ‘Lạy Chúa, con của Đa-vít, xin thương xót chúng con’” (câu 31 NIV-­VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Hai người khiếm thị trong câu chuyện đang làm gì? Vì sao người ta cấm không cho họ kêu xin với Chúa Giê-xu? Tại sao bị cấm mà họ vẫn kêu lớn hơn? Chúa Giê-xu đã làm gì cho họ? Bạn có dám bày tỏ đức tin như hai người khiếm thị nầy không?

Mác 10:46-52 và Lu-ca 18:35-43 chỉ nói có một người khiếm thị nhưng theo ông Ma-thi-ơ thì có hai người. Ông Mác còn cho biết người khiếm thị tên là Ba-ti-mê, có thể người mà ông Mác nói đến được biết nhiều hơn và là người đi đầu trong việc theo Chúa Giê-xu.

Phép lạ trong câu chuyện nầy nói lên đức tin của một người không thể im lặng, và khi nói lời của đức tin thì kết quả là sự chữa lành, phục hồi, và cứu rỗi. Cả hai người nầy đều khiếm thị và là những người ăn xin nghèo khổ. Họ đã nghe nói về Chúa Giê-xu và những phép lạ Ngài làm. Những điều họ nghe ươm mầm đức tin trong tâm trí, tấm lòng của họ. Vì thế, Chúa Giê-xu là niềm hy vọng cho họ, và họ tin rằng chỉ một mình Ngài có thể mở mắt cho họ. Vừa khi nghe tiếng đám đông ùn ùn kéo đến và họ biết Chúa Giê-xu sẽ đi ngang qua, họ vội lớn tiếng xin sự thương xót của Ngài.

Đoàn dân đang theo gót Chúa Giê-xu nghĩ rằng tiếng kêu của hai người đáng thương nầy có thể làm phiền Ngài, gây xáo trộn và làm gián đoạn cuộc hành hương lên Giê-ru-sa-lem (câu 17) mà họ đang tham gia, vì thế họ “quở trách (rầy) hai người ấy, bảo im đi” (câu 31). Đôi lúc vì không muốn làm thay đổi trật tự hay những sinh hoạt cố hữu mà chúng ta hoặc Hội Thánh ở nhiều nơi đã không để Đức Chúa Trời có cơ hội làm những phép lạ trên đời sống mình, hay giữa vòng Hội Thánh của Ngài.

Dù bị rầy la, cấm đoán nhưng những người khiếm thị nầy lại kêu lớn hơn. Không điều gì ngăn cấm được tiếng nói của đức tin mà một người đặt trọn vẹn nơi Đấng Cứu Chuộc mình. Chúa Giê-xu đã bày tỏ lòng thương xót đối với họ. Họ được chữa lành vì lòng nhân từ của Ngài. Có những lúc chúng ta cần kêu la với Đức Chúa Trời để được Ngài bày tỏ lòng thương xót đối với chúng ta và làm thay đổi tình trạng thụ động của chúng ta và Hội Thánh. Chúng ta cũng cần quan tâm đến tiếng kêu la của những người khác, để đem họ đến với Chúa Giê-xu hầu cho Ngài có thể làm những việc lành cho họ.

Nhận thức tình trạng của mình, bạn kêu xin với Chúa thế nào? Là người được Chúa Giê-xu cứu chuộc, được chữa lành, được mở mắt thuộc linh, bạn phải làm gì?

Lạy Chúa, xin mở mắt và mở tai con, để con nghe được tiếng kêu la của những người quanh con, và giúp con biết thương họ như Ngài thương xót con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top