Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2013


Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2013

2 Các Vua 5:1-15b
Nói Lời của Đức Tin: Cô Gái Nô Lệ

“Một hôm, nó nói với bà chủ: “Ôi, phải chi ông chủ con đi đến với ông tiên tri ở Sa-ma-ri! Ông ấy sẽ chữa cho ông chủ khỏi bệnh phong hủi” (câu 3 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Na-a-man đang mắc phải căn bệnh gì? Ai đã chỉ dẫn ông đi gặp tiên tri của Đức Chúa Trời? Tại sao cô làm như thế? Kết quả lời nói đức tin nầy là gì? Qua lời nói đức tin của bạn, có giúp người khác biết Chúa của bạn không?

Ông Na-a-man là quan tổng binh của quân đội Si-ry, là người quyền uy thứ hai trong đất nước Sy-ri, chỉ sau vua. Ông vốn là một người quyến thế, dũng cảm nhưng lại bị bệnh phong (câu 1). Căn bệnh không thể nào chữa được vào thời đó.

Một ngày nọ, các lính của ông Na-a-man đi ra và bắt một thiếu nữ của Ít-ra-ên đưa về phục dịch bà Na-a-man. Với lòng tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên, một ngày kia, bằng lời lẽ đơn sơ chân thành, cô nói với bà chủ về một vị tiên tri trong dân Ít-ra-ên có thể chữa lành căn bệnh của chồng bà. Bà Na-a-man nghe những lời đó thì thuật lại với chồng. Ông liền xin phép vua của Sy-ri và vua viết một thư giới thiệu gửi đến Vua Giô-ram của Ít-ra-ên. Khi đọc xong lá thư của vua Sy-ri, Vua Giô-ram đầy nghi ngờ và sợ ông Na-a-man đến do thám đất nước của mình, vì hai nước vẫn có mối thù nhau. Với suy nghĩ đó, cùng với sự vô tín và sợ hãi ông vội xé áo mình, một việc mà vua ít khi làm.

Đức Chúa Trời không giấu các đầy tớ của Ngài những điều mà họ cần biết (A-mốt 3:7), nên khi biết vua xé áo mình thì Tiên tri Ê-li-sê nói Vua Giô-ram bảo ông Na-a-man đến với ông. Vậy, ông Na-a-man đến trước cửa nhà của Tiên tri Ê-li-sê với ngựa và xe. Tiên tri Ê-li-sê sai đầy tớ đến bảo ông Na-a-man xuống sông Giô-đanh tắm bảy lần. Dù tự ái, kiêu ngạo nhưng cuối cùng ông phải nghe theo lời của Tiên tri Ê-li-sê. Tắm đến lần thứ bảy, khi ở dưới nước lên thì ông hoàn toàn được lành. Đây là điều khó làm đối với một người có chức vị cao, nhưng điều đó giúp những ai biết khiêm nhu và hạ mình trước mặt Chúa thì sẽ được Ngài chữa lành. Và qua sự chữa lành, ông Na-a-man học được, có được đức tin của người tớ gái của vợ ông: “Bây giờ tôi nhận biết rằng trên khắp mặt đất không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên.”

Từ những ngày còn thơ ấu, cô tớ gái nầy đã được cha mẹ ươm mầm tin cậy Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên. Niềm tin cậy ấy vẫn sống động trong cô dù ở trong hoàn cảnh nào, cho nên khi biết chồng của bà chủ bị bệnh phong, cô liền nói với bà về Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài vẫn làm công việc quyền năng qua các đầy tớ của Ngài. Cách sống và lời nói đức tin của cô bé nô lệ giúp cho vị tướng dũng cảm của Sy-ri, một đất nước thờ lạy vô số tà thần, đã hứa từ rày về sau ông sẽ không thờ lạy, không cúi đầu, không dâng bất cứ tế lễ cho bất kỳ thần nào, và chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời. Khi đời sống đức tin của chúng ta nói lên những lời hoàn toàn tin cậy Đức Chúa Trời thì sẽ được Ngài an ủi, nâng đỡ, chữa lành và cứu chuộc.

Bạn có bày tỏ đức tin nơi Chúa qua cách sống, lời nói của mình chưa? Bạn có tin lòng tin cậy Đức Chúa Trời của bạn sẽ đem sự an ủi, nâng đỡ, chữa lành và cứu chuộc đến với những người sống kề cận bạn không? Bạn sẽ làm gì với niềm tin đó?

Kính lạy Chúa, con tin chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của con, xin giúp con sống, nói với người khác về niềm tin của mình.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top