Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2013


Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2013

Sáng Thế Ký 22:1-18
Nói Lời của Đức Tin: Áp-ra-ham

“Áp-ra-ham nói: ‘Con ơi! Chính Đức Chúa Trời sẽ cung cấp chiên con cho tế lễ thiêu.’ Rồi cả hai cha con cùng tiếp tục đi” (câu 8, BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Áp-ra-ham đáp ứng Lời Chúa phán với ông như thế nào? Lời đáp của ông Áp-ra-ham với con trai yêu dấu mình là Y-sác thể hiện niềm tin của ông với Chúa ra sao? Phần thưởng Chúa dành cho ông Áp-ra-ham là gì? Bạn thể hiện niềm tin của mình với Chúa thế nào?

Ông Áp-ra-ham bày tỏ đức tin qua lời nói vâng phục Chúa, “Dạ, có con đây”. Lời nói nầy được lặp hai lần trong câu 1, khi bắt đầu thử nghiệm, và câu 11, khi hoàn tất thử nghiệm. Ông Áp-ra-ham đã trải qua một sự thử nghiệm đức tin có một không hai: giết con yêu dấu mình làm tế lễ thiêu. Làm sao người cha có thể giết con mình? Hơn thế nữa là con “yêu dấu” (câu 2) và “ là đứa con duy nhất” của mình. Đức tin của ông hoàn toàn trông cậy nơi Chúa. Ông bày tỏ đức tin của ông trước sau như một, dù trong hoàn cảnh nào, ông cũng vâng lời Chúa, nên ông đáp,“Dạ, có con đây”.

Tiếp theo lời nói thứ nhất, ông xác nhận niềm tin vào Đức Chúa Trời quyền năng qua lời nói thứ hai, “Con ơi! Chính Đức Chúa Trời sẽ cung cấp chiên con cho tế lễ thiêu.” Khi cậu Y-sác ra đời, ông Áp-ra-ham đã trăm tuổi (Sáng Thế Ký 21:5), và đây là đứa con trong quyền năng của Chúa bày tỏ cho ông. Những năm tháng theo Chúa, ông kinh nghiệm thật sự một đức tin hoàn toàn nương cậy nơi Ngài. Qua câu hỏi của cậu Y-sác: “Củi và lửa đã sẵn sàng, nhưng chiên con ở đâu để dâng của lễ thiêu?” chứng tỏ ông Áp-ra-ham đã dạy cho con mình về Đức Chúa Trời và của lễ phải dâng lên Chúa. Đây là giai đoạn ông truyền đạt đức tin cho con mình. Đức tin của ông không dừng ở lời nói, nhưng đã bày tỏ qua việc làm cụ thể. Ông thật sự tin Đức Chúa Trời quyền năng.

Lời nói cuối của ông Áp-ra-ham là “Giê-hô-va Cung Ứng” (câu 14), bày tỏ niềm tin tuyệt đối trong tình yêu và sự chu cấp của Chúa. Đức tin của ông không có định mức. Ông hoàn toàn tin tưởng vào sự bảo đảm của Chúa cho cuộc đời của ông. Hê-bơ-rơ 11:17-19 viết rằng: “Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử nghiệm… Ông tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời có quyền khiến kẻ chết sống lại, nói theo nghĩa bóng, ông thật đã nhận lại con mình từ cõi chết.” Lời nói đức tin của ông còn được lưu truyền cho đến ngày nay.

Bởi đức tin của ông Áp-ra-ham, chính ông, con cháu của ông và tất cả các dân tộc trên thế giới đều được phước (câu 16-18). Đức tin của ông bày tỏ qua sự vâng lời Chúa, còn bạn và tôi thì sao?

Lạy Chúa, xin giúp con kinh nghiệm quyền năng của Chúa trên cuộc đời của con và đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa. Xin Chúa giúp con có cam đảm, có sự khôn ngoan bày tỏ niềm tin của chính con qua lời nói, hành động cho gia đình, bạn hữu, và những người quanh con. Lạy Chúa, con tin cậy Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top