Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 11/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 11/1/2013


Sống Với Thánh Kinh: 11/1/2013

Lu-ca 11:24-26
Phương Pháp Tư Duy Tích Cực

 

“Ðừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác” (Rô-ma 12:21).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong những phần Kinh Thánh này bạn rút ra phương pháp nào trong tư duy? Khi biết người thường có ý tưởng tiêu cực, bạn sẽ khuyên họ làm gì? Bạn có tin Lời Chúa giúp bạn sống tích cực không? Xin chứng minh.

Dù ngủ óc chúng ta vẫn làm việc. Vì vậy tâm trí chúng ta không hướng về điều thiện lành thì sẽ chứa đựng biết bao ý tưởng gian tà. Chúng ta cần làm cho tâm trí mình đầy Lời của Chúa và những ý nghĩ tốt đẹp. Chúng ta thắng được những ý xấu bằng cách suy nghĩ những ý tốt hơn. Ðây là nguyên tắc thay thế cái xấu bằng cái tốt: “Ðừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác” (Rô-ma 12:21).

Kinh Thánh dạy tư duy tích cực bằng phương pháp thay thế cách tư duy. Thay thế những ý tưởng xấu bằng những ý tưởng tốt; những suy nghĩ tiêu cực bằng những suy nghĩ tích cực. Nhiều người nhìn tôn giáo là một danh sách của những điều răn, mệnh lệnh “ngươi chớ.” Những người khác nhìn vào những khổ đau, nan đề trong đời sống và muốn loại bỏ chúng bằng cách cố giữ không vi phạm những giới răn cấm kỵ nào đó. Nhưng Chúa Giê-xu dạy cố gắng loại bỏ điều ác không phải là giải pháp trọn vẹn. Chúng ta phải thay thế điều ác bằng điều thiện; thay thế cái cũ bằng cái mới, thay thế việc hay chết bằng việc hằng sống, thay thế sự sống khô hạn bằng sự sống sung mãn, thay thế những mục đích hữu hạn bằng mục đích đời đời.

Ngưng suy nghĩ tiêu cực, loại bỏ ác ý ra khỏi tâm trí chưa đủ. Chúng ta cần lấp đầy khoảng trống trong tâm trí bằng Lời Chúa, bằng những ý tưởng yêu thương, tha thứ, lạc quan, hy vọng, tin kính; nếu không, ác tưởng sẽ trở lại làm đầy tâm trí, tấm lòng chúng ta nhiều hơn trước. Chúa Giê-xu cho chúng ta hình ảnh minh họa trong lời dạy: “Khi tà linh ô uế ra khỏi một người, nó đi lang thang đến những nơi khô khan để tìm một chỗ nghỉ ngơi, nhưng tìm không ra. Bấy giờ nó nói, ‘Ta sẽ trở về căn nhà ta đã bỏ đi.’ Khi về đến nơi, nó thấy căn nhà đã được quét dọn sạch sẽ và sắp đặt ngăn nắp. Nó đi và dẫn về thêm bảy ác quỷ dữ hơn nó vào ở trong nhà đó; như thế tình trạng của người ấy lúc sau sẽ thê thảm hơn lúc trước” (Lu-ca 11:24-26).

Sứ đồ Phao-lô dạy: “Hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương; nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến” (Phi-líp 4:8). Chúng ta phải thay thế những điều thuộc về xác thịt của con người cũ bằng sự hiện diện, quyền năng, và mục đích của Ðức Chúa Trời trong đời sống mình. Phaœi chú tâm vào những điều ở trên trời thay cho sự chú tâm những điều ở dưới đất (Cô-lô-se 3:2). Nếu để Chúa Thánh Linh làm đầy đời sống mình, Ngài sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ để sống đời sống nên thánh, trở nên những công cụ hữu ích dùng cho mục đích của Ngài (Rô-ma 8:9-14).

Bí quyết sống đắc thắng tội lỗi không chỉ là tránh xa tội lỗi, nhưng là theo đuổi sự nên thánh. Sứ đồ Phao-lô dạy thanh niên Ti-mô-thê: “Hãy tránh xa những dục vọng của tuổi trẻ, và theo đuổi sự công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận với những người kêu cầu Chúa bằng tấm lòng thanh sạch” (2 Ti-mô-thê 2:22).

Bạn áp dụng phương pháp tư duy trong bài học hôm nay vào những mặt nào của đời sống hằng ngày?

Lạy Chúa xin cho con tấm lòng khao khát Lời Ngài để đức tin con vươn lên mạnh mẽ hầu đời sống con là hy vọng, tươi vui, phước hạnh trong Ngài.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top