Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 1/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 1/11/2013


Sống Với Thánh Kinh: 1/11/2013

Giu-đe 1-16
Vì Đạo Mà Tranh Chiến

“Các bạn thân mến, tôi vẫn ước mong viết cho anh chị em về ân cứu rỗi chúng ta cùng chung hưởng, tôi lại thấy cần phải viết để khuyên nhủ anh chị em hãy chiến đấu cho đức tin đã được ban cho các thánh đồ một lần là đủ” (câu 3 NIV – VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giu-đe viết thư nầy với mục đích gì? Thư của ông cho thấy đặc điểm và tai hại của các giáo sư giả như thế nào? Nếu có người hiểu sai về Phúc Âm, bạn sẽ làm gì?

Ban đầu, ông Giu-đe định viết một bức thư với nội dung về sự cứu rỗi chung cho những người anh em rất yêu dấu mà ông nói đến trong thư, nhưng khi nghe có những giáo sư giả lẻn vào làm xáo trộn Hội Thánh, ông quyết định thay đổi nội dung để khuyến khích họ đứng vững và đấu tranh bảo vệ đức tin. Đức tin ở đây còn có nghĩa là Phúc Âm đã được các sứ đồ truyền cho các thánh đồ, tức Cơ Đốc nhân, một lần đủ cả.

Một trong những cách mà các giáo sư giả làm xáo trộn Hội Thánh là bóp méo ý của Sứ đồ Phao-lô trong Rô-ma 6:1-2; họ dạy rằng, một người phạm tội hay không phạm tội không thành vấn đề, vì ân sủng của Đức Chúa Trời đủ để tẩy sạch người nầy. Đối với họ, Cơ Đốc nhân có thể làm bất cứ điều gì tùy ý muốn. Tệ hơn nữa, họ nói: “Chúng ta cứ phạm mọi tội. Bất kể tội nào chúng ta phạm, Đức Chúa Trời cũng sẽ tha thứ hết, vì thế đừng lo lắng. Tội chúng ta càng nhiều, ân sủng của Đức Chúa Trời càng lớn.” Lối sống và cách giảng dạy của các giáo sư giả và những người tin theo họ, cho thấy họ là những người từ chối Đấng Cơ Đốc, không chỉ qua những gì họ nói, mà còn qua những việc họ làm (Tít 1:16).

Các giáo sư giả có những giấc mơ không trong sáng mà họ cho rằng đến từ Đức Chúa Trời. Họ sử dụng những giấc mơ nầy biện minh cho lối sống bất khiết và ngày càng dấn sâu vào nếp sống tội lỗi. Họ bài bác thẩm quyền của Chúa Giê-xu lẫn các sứ đồ. Họ ngạo mạn đến mức độ dám nói hỗn với các thiên sứ (câu 8). Người công chính không thể nói hỗn, nhiếc móc hay phỉ báng người khác, kể cả người gian ác. Ngay thiên sứ trưởng Mi-chên cũng không ­­­nhiếc móc Sa-tan, khi Sa-tan tranh giành xác của ông Môi-se không cho thiên sứ chôn.

Khi chống lại Chúa Giê-xu và Chúa Thánh Linh, con người rơi vào tình trạng đui mù thuộc linh. Khi xa lìa Đức Chúa Trời, chúng ta dễ dàng trở nên những người lằm bằm, trách móc người khác lẫn Đức Chúa Trời, dễ chú vào lỗi lầm của họ thay vì nhìn thấy lầm lỗi của bản thân. Các giáo sư giả cũng vậy. Chẳng những thế, họ còn tỏ ra kiêu căng và nịnh hót người khác để trục lợi.

Có giáo sư giả nào trong Hội Thánh của bạn không? Hãy tự xét mình và tránh hành xử như các giáo sư giả mà ông Giu-đe nói đến ở đây, đồng thời hãy đứng vững trong đức tin, vì đạo mà tranh chiến để chính mình và anh chị em mình không bị dẫn dụ bởi các giáo sư giả.

Lạy Chúa, xin giữ con vững tin nơi ân sủng và sự cứu chuộc của Ngài, hầu cho không ai có thể lung lạc đức tin con và thẩm quyền của Ngài trên đời sống con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top