Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 10/1/2013


Sống Với Thánh Kinh: 10/1/2013

Châm Ngôn 23:7
Tư Duy Tích Cực

 

“Vì hắn tưởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy” (Châm Ngôn 23:7).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn suy nghĩ ảnh hưởng thế nào trên đời sống? Bạn thường bắt đầu một ngày mới với những suy nghĩ nào? Châm Ngôn 23:7 có ý nghĩa gì? Châm Ngôn 4:23 khuyên dạy chúng ta điều gì? Bạn gìn giữ suy nghĩ của mình cho đúng đắn bằng cách nào?

Thực phẩm cần thiết cho thể xác thể nào thì tư duy tích cực cần thiết để bồi bổ cho tinh thần thể ấy. Tư duy tích cực sẽ đem lại nhiều lợi ích cho chúng ta hơn. Vì song song với sự phát triển về mặt thể xác là sự phát triển về mặt tinh thần. Những suy nghĩ về bản thân mình sẽ quyết định mình trở thành người như thế nào. Kinh Thánh nói: “Vì hắn tưởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy” (Châm Ngôn 23:7).

Nếu chúng ta luôn tự ti mặc cảm, đánh giá thấp bản thân mình, thì khi đối diện với những khó khăn, thách thức trong đời sống, chúng ta “tin” là mình không làm được, rồi sẽ đầu hàng hoàn cảnh, và không bao giờ tiến xa hơn. Tuy nhiên, nếu chúng ta có cái nhìn tích cực về bản thân và nhìn cuộc sống bằng đôi mắt đức tin: “Tôi làm được nhờ Ðấng ban thêm sức cho tôi” thì chúng ta có tiềm năng làm được những việc lớn và khó cho Chúa và người khác.

Thực tế con người chúng ta bị chi phối bởi những hoàn cảnh và nhận thức của mình.

Hoàn cảnh là những việc xảy đến cho chúng ta và ở quanh chúng ta. Chúng ta không thể chặn đứng hoặc thay đổi hoàn cảnh. Những khó khăn, đau khổ, thách thức trong cuộc đời tạo thành đời sống chúng ta. Nếu chúng ta có những thất bại, hay sự đau khổ nào thì nó để lại một dấu ấn trong cuộc đời chúng ta. Ðó là lý do người ta nói “con người là sản phẩm của hoàn cảnh.”

Nhận thức là những gì chúng ta nói với chính mình, ý thức là sự suy nghĩ của chúng ta trước những hoàn cảnh. Ý thức làm chủ hành động. Nếu sợ không làm được, thì chúng ta sẽ thối lui. Nếu tin Chúa giúp chúng ta thành công, chúng ta sẽ tiến tới.

Kinh Thánh dạy chúng ta tư duy tích cực để mang lại lợi ích cho đời sống chúng ta: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết (những gì con suy nghĩ) Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra” (Châm Ngôn 4:23).

Ý thức tạo nên con người chúng ta, nhưng chúng ta có thể thay đổi cách tư duy của mình. Hoàn cảnh tạo nên con người của chúng ta, nhưng cách chúng ta đáp ứng với hoàn cảnh và sự tư duy sẽ hình thành cuộc đời còn lại của chúng ta.

Nhà thần học Reinhold Niebuhr đã viết lời cầu nguyện nổi tiếng: “Lạy Chúa xin ban cho con tấm lòng bình tịnh để chấp nhận những điều không thể thay đổi được. Xin ban cho con can đảm để thay đổi những gì có thể thay đổi được. Và ban cho cho sự khôn ngoan để phân biệt hai điều này.”

Ðiều gì không thể thay đổi mà bạn phải tỉnh táo để chấp nhận? Một trong những điều không thay đổi được là quá khứ thất bại, là hoàn cảnh khó khăn, thử thách.

Ðiều nào quan trọng nhất bạn cần có can đảm để thay đổi? Ðó là những tư duy tiêu cực, bi quan. Chúng ta cần can đảm thay đổi cách tư duy, cách suy nghĩ, cách nhìn vấn đề bằng tâm trí con người cũ của mình. Kinh Thánh dạy: “Hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình” (Rô-ma 12:2). Chúng ta cần nhờ Chúa thay đổi tâm trí để có một tư duy tích cực về bản thân trên nền tảng đức tin nơi Chúa.

Vì sao trên nền tảng đức tin bạn cần tư duy tích cực?

Lạy Chúa, Ngài đã chết cho tội lỗi con, biến đổi đời sống con, xin giúp những điều này trở nên sự suy nghĩ tích cực trong con, để con hết lòng phục vụ Ngài.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top