Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 1/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 1/1/2013


Sống Với Thánh Kinh: 1/1/2013

Lu-ca 10:38-42
Lựa Chọn Phần Tốt Nhất

 

“Chúa đáp: Ma-thê, Ma-thê, con bối rối và lo lắng về nhiều việc; nhưng chỉ có một việc cần thiết. Ma-ri đã chọn phần tốt hơn, là điều không ai đoạt lấy của nàng được” (câu 41-42 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Hai cô Ma-thê và Ma-ri đã chọn cách nào để đón tiếp Chúa? Vì sao Chúa Giê-xu nói cô Ma-ri đã chọn phần tốt hơn là phần không ai đoạt lấy được? Làm thế nào để quân bình giữa việc học Lời Chúa, cầu nguyện, thờ phượng và phục vụ? Bước vào năm 2013, bạn chọn cách nào để đầu tư thì giờ, tiền bạc, khả năng… của bạn tốt nhất?

Chúa Giê-xu viếng nhà hai cô Ma-thê và Ma-ri ở Bê-tha-ny gần Giê-ru-sa-lem. Cô Ma-thê bận rộn chuẩn bị bữa ăn thết đãi Ngài. Cô Ma-ri ngồi dưới chân Chúa Giê-xu để lắng nghe Lời Ngài. Cô chính là người đã xức dầu thơm quý giá cho Chúa Giê-xu vào một dịp đặc biệt (Mác 14:3; Giăng 12:1-3). Khi cô Ma-thê có ý trách Chúa Giê-xu sao không bảo cô Ma-ri phụ giúp một tay, Ngài nhẹ nhàng nói, cô Ma-ri đã chọn phần tốt hơn, là điều không ai đoạt lấy của cô được (câu 41). Ðối với cô Ma-ri, lắng nghe lời sự sống và trò chuyện, thông công với Chúa Giê-xu là ưu tiên hàng đầu. Còn cô Ma-thê xem việc phục vụ là ưu tiên.

Cả hai chị em đều làm những việc để Chúa Giê-xu vui lòng: một người lắng nghe Ngài, một người phục vụ Ngài. Cả hai việc đều cần và tốt lành. Nhưng vấn đề chính là sự chọn lựa việc nào ưu tiên hơn, cần hơn, và tốt hơn. Chúa nói cô Ma-ri đã chọn phần tốt hơn, không ai đoạt của cô được vì cô Ma-ri biết Lời Chúa là ưu tiên hàng đầu, là nền tảng để cô phục vụ Chúa và người khác tốt nhất. Chúa vui lòng khi chúng ta luôn giữ mối tâm giao với Ngài và phục vụ Ngài với tất cả lòng yêu kính. Một số Cơ Ðốc nhân dành quá nhiều thời gian để phục vụ Ðức Chúa Trời với nhiều loại công việc khác nhau; một số khác dành quá nhiều thời gian để cầu nguyện và suy ngẫm. Cả hai đều mất quân bình.

Chúa dạy chúng ta cần quân bình giữa thời gian phục vụ và thời gian thờ phượng (lắng nghe tiếng Chúa – học Lời Chúa, và tương giao – cầu nguyện). Nếu không thật sự thờ phượng, sự phục vụ của chúng ta sẽ trở nên khô cứng, vô quyền. Nếu chỉ thờ phượng mà không phục vụ Ðức Chúa Trời và đi ra để phục vụ người khác, đức tin chúng ta trở thành đức tin chết (Gia-cơ 2:17). Tuy nhiên, cần nhớ rằng Lời Chúa phải luôn là nền tảng của chúng ta trong sự thờ phượng và phục vụ.

Vì thế, bắt đầu năm 2013 chúng ta cần sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh để biết dành bao nhiêu thời gian thờ phượng: Học Lời Chúa, tương giao với Chúa, cầu nguyện, bao nhiêu thời gian phục vụ. Chủ đề của Sống Với Thánh Kinh năm 2013: VƯƠN LÊN TRONG ÐỨC TIN. Ðây là niềm mơ ước của chúng ta, những người con yêu Chúa. Ðức tin của chúng ta chỉ lớn lên, vững mạnh khi chúng ta dành thì giờ học Lời Chúa, lắng nghe tiếng phán êm dịu của Ngài. Ðây cũng là lúc tốt nhất để chọn lựa, tái cam kết, đầu tư thì giờ, tiền bạc, đời sống chúng ta một cách hữu ích nhất cho chính mình, gia đình và vương quốc của Chúa.

Phần tốt nhất mà bạn lựa chọn cho năm 2013 là gì? Bạn sẽ thực hiện cách nào?

Lạy Chúa, xin giúp con không sao nhãng trong việc lắng nghe Lời Ngài, tương giao với Ngài, và luôn quân bình trong sự thờ phượng và phục vụ Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top