Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 9/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 9/10/2013


Sống Với Thánh Kinh: 9/10/2013

1 Giăng 1:1-10
Đi trong Sự Sáng

“Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng như chính Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta được tương giao với nhau; và máu của Chúa Giê-xu, Con Ngài, tẩy sạch chúng ta khỏi tất cả tội lỗi” (câu 7 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là “đi trong sự sáng”? Làm thế nào để giữ mình khỏi tội lỗi? Bạn thường tương giao với Đức Chúa Trời và với anh em cùng đức tin như thế nào?

Theo truyền thống, Sứ đồ Giăng viết thư nầy cho Hội Thánh Ê-phê-sô là nơi ông phục vụ Đức Chúa Trời trước khi bị lưu đày ra đảo Bát-mô. Những điều ông viết có uy quyền để dạy dỗ, dẫn dắt, duy trì mối thông công với Đức Chúa Trời và tương giao với nhau, không chỉ cho giáo đoàn đầu tiên mà cho cả chúng ta ngày nay. Tương giao với Cha và Con có nghĩa là Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu đến với chúng ta và ở trong chúng ta (Giăng 14:23).

Khi tương giao với Đức Chúa Trời và Đấng Cơ Đốc, chúng ta cũng sẽ tương giao với những anh chị em tín hữu khác. Cơ Đốc nhân sẽ có niềm vui khi được thông công với Đức Chúa Trời. Phúc Âm của Đấng Cơ Đốc đem lại niềm vui cho người theo Ngài. Chúa Giê-xu nói rằng: “Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn” (Giăng 15:11). Nếu bạn tự xưng mình là người theo Chúa Giê-xu và được tương giao với Ngài mà vẫn sống trong sự héo hắt, buồn rầu và người khác không bao giờ thấy bạn có được sự vui mừng rạng rỡ thì bạn cần xem lại niềm tin của mình.

Tương giao với Đức Chúa Trời còn có nghĩa là biết Ngài, yêu mến Ngài và vâng lời Ngài. Đức Chúa Trời là sự sáng. Sự sáng tượng trưng cho thánh khiết và công chính. Bóng tối tượng trưng cho tội lỗi. Nếu thật sự thông công với Chúa, chúng ta sẽ bước đi trong sự sáng, làm những điều ngay thẳng công chính, tâm trí hướng đến những điều thiện lành. Những ai bước đi trong sự tối tăm, sống không ngay thẳng, không thể thông công với Chúa là Đấng Công Chính. Khi bước đi trong sự sáng, máu Chúa Giê-xu sẽ thanh tẩy và làm sạch mọi tội chúng ta.

Tội lỗi không có quyền gì trên Cơ Đốc nhân. Dù đây là sự thật, nhưng theo Sứ đồ Giăng (câu 8), khi đối diện với những cám dỗ mới, tội lỗi mới tinh vi hơn, nếu thiếu nhờ cậy Đức Chúa Trời, mầm mống và sự độc dữ của tội lỗi sẽ khiến Cơ Đốc nhân yếu đuối sa ngã. Vì thế chúng ta phải tiếp tục giữ mình khỏi tội lỗi, xưng tội ra và cầu xin sự tha thứ. Xưng tội bằng môi miệng không đủ. Chúng ta phải xưng tội bằng hành động đó là ghê tởm tội lỗi và xoay bỏ tội lỗi. Thật dễ để xưng nhận chúng ta là một tội nhân, nhưng như thế chưa đủ vì vẫn còn chung chung. Chúng ta phải xem xét từng tội, xưng ra với Đức Chúa Trời và chân thành cầu xin Ngài tha thứ từng tội một. Khi làm như thế mọi gốc rễ của tội lỗi sẽ bị tiêu trừ và chúng ta được tự do khỏi sự ràng buộc của tội lỗi.

Những điều nào thường khiến bạn khó thông công một cách mật thiết với Đức Chúa Trời?

Lạy Chúa, xin giúp con ăn năn từ bỏ mọi tội. Xin thanh tẩy lòng nầy và giữ con trong mối thông công mật thiết với Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top