Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 7/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 7/10/2013


Sống Với Thánh Kinh: 7/10/2013

Sáng Thế Ký 6:8 – 7:7
Nô-ê, Người Truyền Giảng Về Sự Công Chính

“Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa cảnh báo về những việc chưa thấy, và ông thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu cả nhà mình. Bởi đó ông lên án thế gian và trở nên người thừa kế sự công chính đến từ đức tin vậy” (Hê-bơ-rơ 11:7 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Tình trạng thế gian thời ông Nô-ê thế nào và Chúa định làm gì? Tại sao Chúa chọn ông Nô-ê và Ngài bảo ông làm gì? Việc ông Nô-ê vâng lời Chúa dễ hay khó? Người thời đó đáp ứng thế nào về lời làm chứng của ông Nô-ê? Bạn học được điều gì từ ông Nô-ê?

Thế gian thời ông Nô-ê bị Kinh Thánh mô tả là đầy dẫy điều hung bạo, tội ác lan tràn khắp nơi, mọi người trên đất (trừ ông Nô-ê) đều theo lối sống băng hoại (câu 12). Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết (Lê-vi Ký 11:44), Ngài không dung dưỡng tội lỗi, nên Ngài quyết định làm sạch môi trường ô nhiễm bằng cách dùng nước lụt tiêu diệt loài người.

Trong thế hệ nầy, ông Nô-ê là người công chính duy nhất trước mặt Chúa (7:1), được ơn Ngài (6:8). Chúa báo cho ông biết rằng Ngài sẽ tạo ra cơn lụt rất lớn, vậy để bảo tồn mạng sống của ông và gia đình cùng các loài sinh vật, ông phải đóng một chiếc tàu lớn theo kích thước Ngài chỉ bảo.

Kinh Thánh chép hai lần “Nô-ê làm mọi điều đúng như lời Đức Chúa Trời đã truyền phán” (6:22; 7:5), chứng tỏ ông có đức tin vững chắc vào những lời “Chúa cảnh báo về những việc chưa thấy” (Hê-bơ-rơ 11:7) và vâng phục trọn vẹn tất cả những gì Chúa dạy bảo. Công tác đóng một chiếc tàu rất lớn nầy thật rất khó, chẳng những vì ông chưa hề có kinh nghiệm về đóng tàu mà còn những khó khăn khác như đốn cây, di chuyển gổ, cưa xẻ, chọn và đem các loài thú vật lên tàu, dự trữ thức ăn cho gia đình và thú vật lâu ngày (thời gian ở trên tàu hơn một năm) v.v…

2 Phi-e-rơ 2:5 ghi: “Ngài (Chúa) chẳng dung thứ thế gian xưa, nhưng dùng trận lụt lớn tiêu diệt thế giới vô đạo đó, chỉ giữ lại Nô-ê, người truyền giảng về sự công chính, và bảy người khác,” câu nầy bày tỏ rằng trong thời gian đóng tàu rất dài, ông Nô-ê cũng công bố cho mọi người biết về sự công chính của Đức Chúa Trời, kêu gọi mọi người ăn năn, và công bố Ngài sắp hủy diệt loài người tội lỗi bằng nước lụt. Chúa Giê-xu tuyên bố: “Trong những ngày trước nạn lụt, người ta ăn, uống, cưới gả cho đến ngày Nô-ê vào tàu” (Ma-thi-ơ 24:38); điều đó chứng tỏ rằng họ chẳng tin chút nào về thảm họa mà ông cảnh báo! Một điểm khác cần lưu ý là sự kiện gia đình ông Nô-ê và rất nhiều loài vật đi vào tàu chắc chắn có nhiều người biết, bảy ngày sau mưa mới đổ xuống (7:4, 10), bảy ngày Chúa chờ đợi trong ân sủng để cứu tội nhân, nhưng điều đáng buồn là trừ gia đình ông, không có ai chịu đáp ứng! (2 Phi-e-rơ 3:9).

Câu chuyện nầy dạy chúng ta nhiều điều: Bài học về sự vâng phục trọn vẹn, bài học về đời sống công chính, bài học về sự kiên trì nói về Chúa cho tội nhân. Dù người ngoài không ăn năn, thì ít ra qua đời sống và niềm tin của ông, ông Nô-ê đã cứu được người nhà mình.

Lạy Chúa xin giúp con giữ vững đức tin, sống đời sống công chính, kiên trì làm chứng nhân cho Chúa trong hoàn cảnh thuận lợi hay không thuận lợi.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top