Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 4/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 4/10/2013


Sống Với Thánh Kinh: 4/10/2013

Giăng 1:35-51
Hãy Đến Xem

“Khi Chúa Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất” (Công Vụ 1:8).

Câu hỏi suy ngẫm : Ông Giăng Báp-tít giới thiệu về Chúa Giê-xu cho ai? Ông gọi Ngài là gì? Tại sao? Ông Anh-rê đem ai đến với Chúa Giê-xu? Ông gọi Ngài là gì? Ông Phi-líp tìm ai và giới thiệu về Chúa Giê-xu như thế nào? Trước phản ứng tỏ vẻ nghi ngờ về Chúa, ông Phi-líp đáp ứng ra sao? Phân đoạn nầy dạy chúng ta điều gì về chứng đạo?

Ông Giăng Báp-tít là người đã làm phép báp-tem cho Chúa Giê-xu dưới sông Giô-đanh (Ma-thi-ơ 3:13-17), và đã chứng kiến Chúa Thánh Linh từ trời như chim bồ câu ngự xuống trên Ngài (Giăng 1:32) nên đã giới thiệu cho hai môn đệ của mình rằng Chúa Giê-xu là Chiên Con của Đức Chúa Trời. Những chiên con không tì vết bị giết trong lễ Vượt Qua, và trong các lễ dâng hằng ngày (sáng và chiều) tại đền thờ là biểu tượng của Chúa Giê-xu, Ngài chính là Chiên Con không tì vết của Đức Chúa Trời, đến để chịu chết thay cho tội nhân (Ê-sai 53:5-6).

Ông Anh-rê, một trong hai môn đệ của ông Giăng Báp-tít, sau khi gặp và trở thành môn đệ Chúa Giê-xu, liền tìm anh mình là ông Si-môn và nói rằng mình đã gặp Đấng Mết-si-a. Rồi ông Anh-rê đưa anh mình đến gặp Chúa. Chúa Giê-xu chẳng những biết tên ông Si-môn, con của ai, mà còn đặt thêm tên mới là Sê-pha (tiếng A-ram), hay Phi-e-rơ (tiếng Hy Lạp) nghĩa là đá, vì Chúa biết trong tương lai Chúa sẽ biến đổi ông từ tính tình nóng nảy, bồng bột trở thành vững vàng, ổn định để làm cột trụ cho Hội Thánh (Ga-la-ti 2:9).

Từ “Mết-si-a” trong tiếng Hê-bơ-rơ (hay từ “Christ” trong tiếng Hy Lạp) có nghĩa là chịu xức dầu. Trong thời Cựu Ước, những người chịu xức dầu thánh là những người được Đức Chúa Trời chọn để giao cho một nhiệm vụ. Có ba chức vụ được xức dầu thánh: vua (1 Sa-mu-ên 16:13), thầy tế lễ (Xuất Ai Cập 28:41) và tiên tri (1 Các Vua 19:16). Nhưng từ Mết-si-a còn được các tiên tri dùng một cách đặc biệt để chỉ về một vị vua trong tương lai, thuộc hoàng tộc Đa-vít mang lại thời hoàng kim cho người Do Thái và cho loài người nói chung (Đa-ni-ên 9:25-26; Ê-sai 9:5-6).

Ông Phi-líp được chính Chúa Giê-xu tìm và thu nạp làm môn đệ, rồi ông tìm bạn mình là ông Na-tha-na-ên (tên khác là Ba-thê-lê-my, Ma-thi-ơ 10:3; Mác 3:18; Lu-ca 6:14) và giới thiệu Chúa Giê-xu là Đấng mà ông Môi-se (Phục Truyền 18:15-18) và các đấng tiên tri đã dự ngôn. Ông Na-tha-na-ên tỏ ý nghi ngờ Chúa Giê-xu vì Kinh Thánh (Cựu Ước) không đề cập đến một lãnh tụ lớn nào xuất phát từ Na-xa-rét. Trong thời Chúa Giê-xu, Na-xa-rét là một thành phố nhỏ ở miền núi với khoảng 2.000 người và có một đồn quân La Mã. Ông Phi-líp không tranh luận mà chỉ nói với bạn “hãy đến xem.” Khi ông Na-tha-na-ên trực tiếp gặp Chúa, được kinh nghiệm về quyền năng siêu nhiên của Ngài (Ngài biết tính tình ông và biết ông đã làm gì), lập tức ông Na-tha-na-ên chịu bắt phục và xưng nhận Ngài là “Con Đức Chúa Trời” và là “vua Ít-ra-ên.” Dùng hai danh xưng nầy, ông Na-tha-na-ên công nhận Chúa Giê-xu là Đấng Mết-si-a (Thi Thiên 2:2, 6-7).

Phân đoạn nầy dạy chúng ta bài học quý giá về việc chứng đạo. Không phải ai cũng được Chúa ban cho ơn giảng dạy (Ê-phê-sô 4:11), nhưng việc chứng đạo, giới thiệu về sự cứu rỗi của Chúa là bổn phận của mọi tín hữu, dù là tin Chúa lâu năm hay rất mới như những nhân vật trong câu chuyện nầy. Hãy khởi đầu từ những người thân thuộc, từ “Giê-ru-sa-lem” của chúng ta (Công Vụ 1:8). Bạn áp dụng bài học nầy thế nào trong nếp sống hằng ngày của bạn?

Lạy Chúa, xin giúp con dạn dĩ chia sẻ, giới thiệu về Chúa Cứu Thế Giê-xu cho bà con, bạn bè, những người quen biết con và xin giúp con có nếp sống đạo tốt để không cản trở nhiệm vụ nầy.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top