Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2013

vine_01

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2013

Ô-sê 9:10-10:15 Nhìn về Phía Trước

“Lòng của chúng phân hai; Bây giờ chúng phải bị định tội” (câu 2 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên có khởi đầu như thế nào? Ông Ô-sê nói tiên tri như thế nào về tương lai của Ít-ra-ên? Khởi đầu của bạn với Đức Chúa Trời như thế nào? Tương lai bạn sẽ ra sao? Phân đoạn hôm nay cho thấy Tiên tri Ô-sê nhìn về hai hướng: ông nói đến quá khứ và có những lời tiên tri chính xác về tương lai. Theo Tiên tri Ô-sê, người Ít-ra-ên có khởi đầu tốt đẹp bởi họ giống như những trái vả chín trong sa mạc khô cạn (9:10) hoặc giống như một cây nho tươi tốt (10:1). Nhưng tiếc thay, vì khởi đầu tốt nầy lại có nhiều vấn đề: những lần nổi loạn trong hoang mạc và thờ Ba-anh Phê-ô (9:10; Dân Số Ký 25); các bàn thờ và các nơi cao thờ thần tượng được xây dựng khắp Đất Hứa. Cũng vậy, chúng ta có khởi đầu tốt với nhiều phước hạnh, nhưng coi chừng đã đánh mất các phước hạnh bằng nhiều sai phạm giống như người Ít-ra-ên. Nhiều người ngày nay trở nên thụ động và thậm chí ngủ mê trong một Hội Thánh đầy tiện nghi và phát triển. Giờ đây, đã đến lúc phải nhận biết hậu quả của những tội lỗi trong quá khứ. Đức Chúa Trời tạm lìa bỏ dân tộc nầy: Con của họ sẽ bị bức hại, các bàn thờ sẽ bị phá đổ, tượng bò con, các thầy tế lễ và vua sẽ bị người A-sy-ri quét sạch. Sự đoán phạt xảy ra đúng như ông A-mốt đã tiên tri. Ngày nay, sự băng hoại cá nhân cũng như tập thể đã lên đến đỉnh điểm và cũng sẽ “chín” để sẵn sàng cho sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Khi bước vào một ngày mới, một tháng mới, một năm mới, bạn hãy nghĩ xem bạn sẽ “Gieo… gặt… vỡ đất… tìm kiếm” gì và như thế nào? (10:12). Hãy cầu nguyện để gia đình, Hội Thánh và dân tộc ta có một khởi đầu mới với Đấng chủ tể là Đức Chúa Trời. Bạn cũng cần nhớ rằng bạn không thể biết chắc điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng bạn có thể chắc rằng Đức Chúa Trời là Đấng nắm giữ tương lai bạn. Lạy Chúa, xin ban sự phục hưng không chỉ cho bản thân con, mà còn cho gia đình, Hội Thánh và dân tộc con. Con nguyện lắng nghe và vâng lời Ngài luôn luôn. Văn Phẩm Nguồn Sống http://www.vpns.org Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top