Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2013

NongDan
Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2013

Ô-sê 8:1-9:9
Gieo và Gặt

“Ít-ra-ên đã quên Đấng Tạo Hóa mình, lo xây dựng đền đài; Giu-đa gia tăng các thành kiên cố; nhưng Ta sẽ phóng hỏa các thành đó và lửa sẽ thiêu hủy các thành lũy nó” (câu 14 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên phạm những tội nào ở đây? Tình trạng của nhiều cộng đồng Cơ Đốc ngày nay có điều gì giống với người Ít-ra-ên vào thời Tiên tri Ô-sê? Bạn thấy quy luật “gieo gặt” vận hành như thế nào trong thời xưa, cũng như thời hiện đại?

Những vết bẩn trên vải trắng rất dễ thấy. Ở đây “nền vải trắng” tinh tuyền là sự khải thị của Đức Chúa Trời qua giao ước được thiết lập với người Ít-ra-ên sau thời kỳ xuất Ai Cập và Luật Pháp mà Đức Chúa Trời ban cho dân Ngài (8:1). Việc người Ít-ra-ên bội giao ước và vi phạm Luật Pháp cho thấy dân tộc nầy thật tội lỗi và nhơ nhớp.

Tiên tri Ô-sê cho chúng ta biết rằng vương quốc phía bắc đã tách khỏi nhà Đa-vít và đền thờ Giê-ru-sa-lem, nhưng họ không giữ Luật Pháp (8:1, 12), các lễ hội (9:5) và không gìn giữ nhà các tiên tri (9:8). Luật Pháp bị xem thường, các lễ hội bị phàm tục hóa, các tiên tri bị xem thường và có khi bị xem như những người gàn dở. Ngày nay cũng vậy, nhiều tín hữu Cơ Đốc không quan tâm đến việc thực thi lời răn dạy của Kinh Thánh, nhiều nơi xem dịp cử hành các thánh lễ chỉ là dịp vui chơi và các đầy tớ Đức Chúa Trời bị họ xem thường. Nói chung các giá trị Cơ Đốc không còn được xem trọng.

Thật là đáng buồn vì nhiều cộng đồng Cơ Đốc thiếu năng quyền để làm thay đổi xã hội, nhưng xã hội bên ngoài lại có thừa sức để lôi cuốn Cơ Đốc nhân theo họ. Bằng chứng ở đây là cộng đồng Ít-ra-ên bắt chước thế gian thờ tượng bò con (câu 8:5). Làm như thế là vi phạm Mười Điều Răn nhưng họ vẫn làm. Thần tượng đã dẫn Ít-ra-ên đi sai lạc và gánh lấy nhiều hậu quả tồi tệ, kinh khủng. Ít-ra-ên phải chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời: Họ bị các siêu cường xâu xé và chà nát đến nỗi tản lạc khắp nơi. Tuy nhiên, vẫn còn có chút hy vọng cho họ bởi Đức Chúa Trời yêu thương họ một cách lạ lùng.

Người ta luôn gặt những gì đã gieo. Đây là quy luật. Ít-ra-ên gieo “gió” của sự thờ hình tượng và gặt “bão” của A-sy-ri. Bạn đã gieo gì và mong gặt gì? Nên nhớ, những điều bạn mong gặt tùy thuộc những gì bạn gieo.

Lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi của con vì con khiến người ta không thấy được tình yêu và ân sủng lạ lùng của Ngài. Xin nhắc con luôn sống ngay lành, trung tín và gieo những điều tốt lành theo ý muốn Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top