Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 3/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 3/10/2013


Sống Với Thánh Kinh: 3/10/2013

Công Vụ 16:16-34
Hát Trong Đêm Tối

“Cho dù cây vả sẽ không nứt lộc nữa, vườn nho ngưng ra trái, cây ô-liu bị thất mùa, ruộng đồng không sinh sản lương thực, bầy chiên bị dứt khỏi ràn, và không có bầy bò trong chuồng nữa, con vẫn vui mừng trong Đức Giê-hô-va; con vẫn hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi của con”(Ha-ba-cúc 3:17-18, BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm : Chuyện gì xảy ra cho Sứ đồ Phao-lô và ông Si-la tại thành Phi-líp? Thái độ của họ ra sao khi họ bị bắt, đánh đập và giam vào ngục tối? Yếu tố nào khiến gia đình giám ngục tiếp nhận Chúa? Chúng ta nhận được bài học gì về thái độ của Sứ đồ Phao-lô và ông Si-la trong nghịch cảnh?

Câu chuyện xảy ra trong chuyến truyền giáo thứ nhì của Sứ đồ Phao-lô (49-51 S.C.). Ngoài Sứ đồ Phao-lô, còn có ông Si-la, ông Ti-mô-thê (16:1-3) và thầy thuốc Lu-ca (16:16). Thành Phi-líp, được đặt theo tên của vua Phi-líp, cha của Đại đế A-lét-xan-đơ là một trung tâm thương mại quan trọng thuộc xứ Ma-xê-đoan (hiện nay là phần phía bắc xứ Hy Lạp). Thành phố Phi-líp lúc đó là thuộc địa của đế quốc La Mã, có quyền tự trị, được miễn triều cống, dân nơi đây được quyền công dân La Mã.

Trong thời gian phái đoàn truyền giáo ở tại Phi-líp, một cô gái bị quỷ bói toán nhập, cứ đi theo họ và la lớn rằng họ là “đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, rao truyền cho các ngươi sự cứu rỗi.” Lời tuyên bố ấy là đúng, dường như cô gái tuyên truyền miễn phí cho phái đoàn, nhưng Sứ đồ Phao-lô rất bực mình, ông nhân danh Chúa Giê-xu đuổi quỷ ra khỏi cô gái. Như Chúa Giê-xu (Mác 1:25, 34; 3:11-12), Sứ đồ Phao-lô không muốn ma quỷ, là kẻ dối gạt (Giăng 8:44), dính dáng đến việc rao truyền Phúc Âm cứu rỗi, sứ mệnh nầy Chúa giao cho con cái Ngài (Ma-thi-ơ 28:18-20).

Khi được lành bệnh, cô gái mất khả năng bói toán, các chủ của cô mất nguồn lợi. Họ bèn khích động dân chúng địa phương bằng cách khơi dậy tính kỳ thị dân tộc và vu cáo các ông Phao-lô và Si-la (người Do Thái) gây rối loạn trật tự an ninh. Chính quyền La Mã cho phép các tôn giáo khác nhau hoạt động, nhưng nếu gây mất an ninh sẽ bị nghiêm trị. Do kỳ thị dân tộc của dân chúng, và sự hấp tấp của chính quyền địa phương, hai ông bị bắt, đánh roi, giam vào ngục tối, và cùm chân. Điều đó trái luật khi chưa được xét xử. Vì luật La Mã định rằng công dân La Mã phải được xét xử trước khi thi hành án (16:37).

Do phục vụ Chúa mà bị đối xử bất công, đau đớn, sỉ nhục (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:2), thay vì than thân trách phận hoặc than phiền Chúa, Sứ đồ Phao-lô và ông Si-la lại lớn tiếng “cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời” giữa đêm khuya. Thái độ nầy tưởng như là cuồng tín, nhưng thật sự họ đã bày tỏ một đức tin trưởng thành vào Chúa hằng sống, quyền năng, yêu thương. Họ trao mọi lo lắng mình cho Chúa (1 Phi-e-rơ 5:7), tin rằng Ngài sẽ giải thoát họ theo phương cách và thời điểm của Ngài. Hành động của họ gây ngạc nhiên và sự chú ý của các tù nhân khác. Đó là một hình thức làm chứng mạnh mẽ cho Chúa.

Chúng ta thấy có các yếu tố sau khiến người giám ngục run rẩy quỳ dưới chân Sứ đồ Phao-lô và ông Si-la, hỏi họ một cách kính trọng như những sứ giả của Thượng Đế về cách để được cứu rỗi: (1) Quyền năng của Chúa qua trận động đất rất lớn khiến tất cả các cửa ngục đều mở tung, tất cả các xiềng đều rớt ra; (2) Lời nói và thái độ tích cực của hai tù nhân trong cơn thử thách; (3) Ngăn cản người giám ngục tự sát. Thay vì ghét bỏ, lại quan tâm đến mạng sống của người đã hành hạ họ (theo luật La Mã, lính giữ tù sẽ chịu hình phạt thế người tù đã trốn thoát – Công Vụ 12:19).

Thường thì dễ cho chúng ta ca ngợi, cảm tạ Chúa trong lúc hanh thông, còn thật lòng ca ngợi, cảm tạ Chúa trong nghịch cảnh như Sứ đồ Phao-lô và ông Si-la là điều thật khó, nhưng đó lại chính là ý muốn của Chúa cho chúng ta (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18).

Lạy Chúa, cho dù trong nghịch cảnh, xin Ngài giúp con giữ thói quen vui mừng cảm tạ Chúa để người ngoài nhận biết rằng Đức Chúa Trời mà con thờ phượng và phục vụ là Đấng Hằng Sống, Ngài vẫn ngồi trên ngai và không ngừng chăm sóc con cái Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top