Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2013

Dove_02
Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2013

Ô-sê 7:1-16
Tai Hại của Sự Khờ Dại

“Ép-ra-im giống như chim bồ câu, Khờ khạo, thiếu khôn ngoan; Chúng kêu cứu Ai Cập, rồi chạy đến với A-sy-ri…. Ta sẽ sửa phạt chúng, Theo như điều hội chúng đã nghe” (câu 11, 12 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Chúa Trời muốn phục hồi người Ít-ra-ên nhưng không thể được? Tiên tri Ô-sê sử dụng những hình ảnh nào để kể về sự dại dột của người Ít-ra-ên khi họ quay lưng lại với Ngài? Điều nào cho thấy Đức Chúa Trời vẫn tỏ lòng từ ái đối với người Ít-ra-ên, cũng như với bạn?

Ngay trong phần đầu phân đoạn nầy, Tiên tri Ô-sê nhắc đến tội người Ít-ra-ên đã phạm. Lối sống của họ gian dối và tham lam (câu 1). Việc làm của họ ngược lại với điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời. Họ không vâng phục Ngài, cho nên Ngài không chữa lành và phục hồi họ như Ngài mong muốn. Khuynh hướng của phạm nhân là che giấu tội, nhưng ở đây Ít-ra-ên phạm tội tỏ tường. Tội lỗi làm con người trở nên chai lì. Có những người hằng ngày phạm tội như người ta ăn cơm bữa và họ chẳng thèm nhớ xem họ đã phạm bao nhiêu trọng tội. Đấy là tình trạng của người Ít-ra-ên. Điều kinh khủng cho họ là Đức Chúa Trời nhìn thấy mọi việc họ làm và ghi nhớ mọi tội họ phạm. Khi đến thời điểm, tội của họ sẽ hủy diệt họ.

Điều đáng buồn là mặc cho những lời cảnh cáo của tiên tri Đức Chúa Trời, những người chăn dân trị nước chẳng những không quan tâm đến tình trạng băng hoại trong đất nước, mà bản thân họ vẫn tiếp tục lạm dụng quyền lực để thỏa mãn lòng tham muốn mà không nghĩ rằng thảm họa đang chờ đợi họ. Để mô tả những thảm họa sẽ xảy đến, Tiên tri Ô-sê sử dụng nhiều hình ảnh, trong đó có ba hình ảnh mà chúng ta cần hiểu rõ là “bánh chưa quay” (câu 8), “bồ câu ngây dại” (câu 11), và “cung giở trái” (câu 16). Cung giở trái là cây cung bị hỏng, mũi tên bay ra lệch lạc không trúng đích. Bánh chưa quay là bánh nướng chưa trở, bên sống và bên thì cháy đen. Người Ít-ra-ên sẽ bị Đức Chúa Trời bỏ đi vì họ liên minh với ngoại bang và không còn nhờ cậy Đức Chúa Trời. Họ giống như con chim bồ câu khờ dại đã thoát khỏi bẫy mà vẫn không biết sợ. Họ khờ dại cầu cạnh Ai Cập là nơi họ đã hối hả ra đi để thoát khỏi kiếp nô lệ. Họ khờ dại vì nương nhờ nơi A-sy-ri là một dân tộc luôn tìm cách tiêu diệt họ. Họ không biết rằng họ mạnh hay yếu, tự do hay nô lệ. Họ không biết họ cần phải nương dựa vào Đức Chúa Trời.

Dù đáng bị bỏ rơi, đáng bị diệt mất, nhưng Đức Chúa Trời từ ái vẫn yêu thương họ và tìm phương để cứu chuộc họ. Ngài mong muốn họ quay trở lại với Ngài, nhưng họ vẫn chứng nào tật nấy, cứ xoay lưng chống nghịch lại Ngài (câu 15). Họ quên rằng nguồn của sự sống, nguồn sự cứu giúp, nâng đỡ, chữa lành và phục hồi về tâm linh cũng như thể xác là từ Đức Chúa Trời. Những điều nầy cũng phần nào mô tả tình trạng của thế giới ngày nay.

Những việc làm dại dột nào có thể khiến cho bạn xa lìa khỏi Đức Chúa Trời là nguồn của sự sống?

Lạy Chúa, tội lỗi dễ dàng làm cho con xa cách Ngài. Xin giữ con khỏi sa vào tội lỗi nhưng cứ sống trong sạch, ngay lành và vâng phục Ngài luôn luôn.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top