Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 28/10/2013

penny
Sống Với Thánh Kinh: 28/10/2013

Ô-sê 5:8 – 6:11
Sự Nhân Từ Chứ Không Phải Sinh Tế

“Vì Ta muốn lòng thương xót chứ không phải sinh tế, Thích sự nhận biết Đức Chúa Trời hơn là tế lễ thiêu” (câu 6 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Các quan trưởng Giu-đa phạm tội gì? Đức Chúa Trời mong muốn nhìn thấy gì nơi người Ít-ra-ên? Ngài mong muốn nhìn thấy gì nơi bạn?

Trong phần còn lại của chương nầy, Đức Chúa Trời công bố sự đoán phạt trên Ít-ra-ên lẫn Giu-đa. Ở đây Tiên tri Ô-sê không nói đến tội của dân Giu-đa, nhưng ông nói đến tội của giới lãnh đạo. Giới lãnh đạo Giu-đa đã dời trụ đá phân chia ranh giới. Lấn ranh tức là ăn cắp tài sản của người khác (Phục Truyền 19:14). Thật vậy, trong nhiều năm, Giu-đa đã chiếm dụng một số đất của Ít-ra-ên (1 Các Vua 15:16-22). Giới lãnh đạo Giu-đa không chỉ dời những cột mốc bằng đá mà còn dời những cột mốc thuộc linh và đạo đức. Họ không phân biệt được đúng với sai, lẽ thật với gian dối. Nói cách khác, ngày càng họ làm nhiều điều sai trái và gian dối, thay vì sống ngay thật và công chính.

Trở lại với Ít-ra-ên, dân tộc nầy nhận thức rằng Đức Chúa Trời đã hình phạt họ, làm cho họ đau đớn để dẫn họ đến chỗ ăn năn rồi phục hồi họ trong một thời gian ngắn mà họ mô tả là “ba ngày” (6:2). Vì thế, chúng ta không nên hiểu rằng đây là lời tiên tri về Chúa Giê-xu sẽ phục sinh sau 3 ngày ở trong huyệt mộ. Họ nhắc nhau tìm kiếm Đức Chúa Trời là Đấng ban ánh sáng và sự sống (câu 3). Họ ví sánh Ngài như mặt trời, như cơn mưa xuân gội nhuần mặt đất.

Dù người Ít-ra-ên bày tỏ mong muốn xây dựng lại mối quan hệ với Đức Chúa Trời, nhưng Ngài hiểu họ không thể giữ lòng trung thành lâu dài. Không sớm thì muộn, họ sẽ làm rạn nứt mối quan hệ giao ước giữa Ngài và họ. Tình yêu của Ngài đối với họ thật sâu đậm, nhưng buồn thay, tình yêu của họ đối với Ngài thật cạn cợt, mong manh. Vì thế Đức Chúa Trời sai phái tiên tri của Ngài đến cảnh tỉnh họ. Ngài muốn thấy lòng nhân từ chứ không phải sinh tế của họ (câu 6). Chúa Giê-xu cũng nhắc chúng ta rằng Ngài muốn thấy lòng thương xót và sự nhân từ nơi chúng ta (Ma-thi-ơ 9:13; 12:7).

Tình yêu của bạn đối với Đức Chúa Trời hiện giờ thế nào? Lòng thương xót và sự nhân từ của bạn ngày càng thêm lên hay giảm bớt?

Lạy Chúa, xin hâm nóng tình yêu của con đối với Ngài. Xin làm cho lòng thương xót và sự nhân từ ngày càng thêm lên và tràn đầy trong lòng con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top