Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 25/10/2013

Fountain_05
Sống Với Thánh Kinh: 25/10/2013

Lu-ca 20:45-47
Giả Hình và Tham Lam

“Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao đang dạy về Đấng Mết-si-a, Chúa Giê-xu chuyển qua dạy dỗ về sự giả hình của các thầy thông giáo? Chúa cảnh báo về những điều nào? Bạn cần phải phục vụ Chúa như thế nào để Ngài đẹp lòng?

Chúa Giê-xu đã giải thích về Đấng Mết-si-a cho các thầy thông giáo lẫn người Pha-ri-si (câu 41-44) nhưng họ vẫn cố tình không hiểu và tiếp tục sống với niềm tin sai lạc của mình. Hiểu Chúa sai sẽ sống sai, dạy sai. Vì vậy, Chúa cảnh báo dân chúng và môn đệ về nếp sống và những điều truyền dạy của họ. Ma-thi-ơ 23:2-12 cho thấy Chúa vạch trần sự giả hình của các thầy thông giáo lẫn người Pha-ri-si, vì đây là những thành phần học nhiều, những học giả Kinh Thánh nhưng lại dạy dỗ dân chúng một cách sai lạc. Ngài vạch trần những nếp sống sai lạc của họ:

– Thích phô trương: “Người ưa mặc áo dài đi dạo.” Họ thường mặc áo rất dài bằng vải gai mịn, có tua. Qua cách ăn mặc, họ phô trương bề ngoài cho nhiều người thấy họ thuộc thành phần quyền quý, địa vị cao trọng nên chỉ “đi dạo” chứ không thể lao động hay phục vụ, nhưng bề trong họ lại che giấu thối nát, xấu xa của mình.

– Ưa tâng bốc: “Thích những sự chào hỏi giữa chợ.” Họ thường đi lại chỗ đông người vì họ thích người khác cúi chào, thưa gởi mình, để người khác thấy mình đáng quý trọng. Người giả hình luôn tìm cách để được người khác tâng bốc.

– Muốn thụ hưởng: “Muốn ngôi cao trong nhà hội, ngồi đầu trong tiệc lớn.” Họ luôn chọn chỗ ngồi ở vị trí cao nhất trong nhà hội để mọi người đi vào ai cũng phải nhìn thấy. Khi ăn tiệc thì luôn chiếm chỗ ngồi đầu, ngược lại với lời Chúa Giê-xu dạy trong Lu-ca 14:7-11. Đây là thành phần chỉ muốn ăn trên ngồi trước, nghĩ đến thụ hưởng chứ không phải phục vụ.

– Sống giả hình: “Làm bộ đọc lời cầu nguyện dài.” Họ luôn cầu nguyện thật dài trước đám đông để mọi người thấy mình thiêng liêng, nhưng đó chỉ là làm bộ khoe mình chứ không thật lòng cầu nguyện với Chúa (Lu-ca 18:11-13). Người sống giả hình thường phô trương hành vi tôn giáo bề ngoài một cách thái quá nhưng trong lòng lại rỗng tuếch.

– Tham lam: “Mà nuốt gia tài của đàn bà góa.” Họ lợi dụng lòng hiếu khách của những góa phụ ngoan đạo để bòn rút tiền bạc, của cải. Người giả hình và tham lam thường lợi dụng chức vụ để trục lợi tiền bạc, quà cáp từ những người nhẹ dạ, nhất là phụ nữ.

Chúa khẳng định những người như thế chỉ nhận được phần thưởng trong đời nầy. Trong đời sau họ sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc về sự giả hình và tham lam của họ. Và vì là những người hiểu biết luật pháp hơn người khác, nên họ sẽ chịu hình phạt nặng hơn.

Ngày nay, cũng không thiếu người chứng tỏ mình sống yêu thương, phục vụ, hầu việc Chúa… bằng cách phô trương hình thức, lễ nghi, lời nói trước mặt mọi người qua vẻ bề ngoài, vị trí trong Hội Thánh, cầu nguyện dài… tất cả chỉ là giả hình nếu động cơ chỉ muốn người khác thấy. Người sống cho Chúa cần tâm niệm “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta.” Vì Chúa nhìn thấy động cơ sâu kín trong những việc chúng ta thực hiện (1 Sa-mu-ên 16:7).

Chúng ta có Lời Chúa trong tay, nghe Lời Chúa ít nhất một lần mỗi tuần, nếu vẫn còn nếp sống giả hình và tham lam thì phải nhớ hình phạt sẽ nặng không thua gì các thầy thông giáo và người Pha-ri-si ngày trước.

Nếp sống đạo của bạn có điểm nào giống với những người Pha-ri-si?

Lạy Chúa, xin cho con biết sống phục vụ Chúa và người khác với tất cả lòng yêu Chúa và yêu người lân cận như mình.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top