Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2013

HoaSung
Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2013

Tít 2:11-15
Tấm Lòng Trong Sạch

“Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con một lòng trong sạch, Và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng” (Thi Thiên 51:10 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Người được cứu chuộc bởi ân sủng Đức Chúa Trời phải chừa bỏ những điều nào? Đối với bạn điều nào khó chừa bỏ hơn hết? Tại sao? Từ “liều mình” (câu 14) nói cho chúng ta biết gì về tâm tình của Chúa Giê-xu?

Sứ đồ Phao-lô công bố rằng ân sủng của Đức Chúa Trời qua sự chết của Chúa Giê-xu trên cây gỗ đem lại sự cứu rỗi cho mọi người không phân biệt ai. Ân sủng của Đức Chúa Trời chẳng những cứu chuộc chúng ta, mà còn thay đổi chúng ta một cách lạ lùng. Khi ánh sáng của sự cứu rỗi soi vào tấm lòng tăm tối của chúng ta thì sự thay đổi sẽ xảy ra là điều tất nhiên. Những người đáp ứng với lời kêu gọi ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa Giê-xu sẽ được biến đổi, nhưng những ai chống đối và bài bác sứ điệp Phúc Âm sẽ đi vào chỗ hư mất.

Tất cả những lời răn dạy của Sứ đồ Phao-lô trong các câu 1-10, có thể tóm tắt trong hai câu 12-13: Người tin Chúa phải xoay bỏ lối sống không ngay lành và những ước muốn tội lỗi. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà nhiều người chống nghịch Đức Chúa Trời và không muốn những điều thiện hảo từ Ngài ảnh hưởng trên đời sống họ. Sứ đồ Giăng nhắc rằng: “Sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra” (1 Giăng 2:16). Chúng ta là những người tin Chúa, phải từ bỏ những ước muốn tội lỗi và sống tiết độ, công chính và nhân đức (câu 12). Niềm hy vọng nơi sự trở lại của Chúa Giê-xu sẽ giúp chúng ta sẵn sàng chờ đón Ngài bằng cách sống ngay lành, trong sạch và trung tín phục vụ Ngài mỗi ngày.

Hành động “liều mình vì chúng ta” (câu 14) là hành động yêu thương của Đấng Cơ Đốc đối với chúng ta. Vì liều mình, phó mạng sống mình mà Chúa Giê-xu đã hoàn tất công việc tẩy sạch chúng ta bằng chính máu của Ngài. Sự tẩy sạch nầy không phải là tẩy sạch bên ngoài, mà là bên trong tấm lòng khiến cho chúng ta có thể nói “không” với những điều bất khiết. Luật pháp có thể làm thay đổi cách cư xử, khiến con người cố gắng sống thế nào để không bị luật pháp định tội, nhưng Phúc Âm ban cho chúng ta một tấm lòng mới để sống ngay lành, trong sạch.

Bởi máu Chúa Giê-xu và quyền năng biến cải của Ngài, đời sống bạn, đặc biệt là tấm lòng và tâm trí của bạn đổi mới như thế nào?

Lạy Chúa, xin tiếp tục đổi mới tâm linh con và khiến con trở thành người sống ngay lành, trong sạch trong mọi lãnh vực.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top