Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2013

Hoa_05
Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2013

Tít 2:1-10
Nếp Sống Hiệp với Đạo Lành

“Hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để dù họ có nói xấu anh em là người gian ác, họ vẫn thấy được việc lành của anh em và tôn vinh Đức Chúa Trời trong ngày Ngài thăm viếng” (1 Phi-e-rơ 2:12 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Dạy những điều hiệp với đạo lành là dạy điều gì? Phẩm hạnh của từng lứa tuổi, giới tính và thành phần trong Hội Thánh phải như thế nào? Phẩm hạnh của bạn có chỗ nào chưa phù hợp với lời dạy ở đây?

Đạo lành được rao giảng và chinh phục nhiều lứa tuổi và thành phần trên đảo Cơ-rết. Giờ đây, Sứ đồ Phao-lô truyền cho Mục sư Tít tiếp tục dạy đạo cho họ để mọi người tin đạo có nếp sống ngay lành phù hợp với chân lý. Qua Mục sư Tít, Sứ đồ Phao-lô gieo trồng những hạt giống với ước mong làm thay đổi mọi mặt của cuộc sống trên đảo Cơ-rết. Sứ đồ Phao-lô không có ý thay đổi hệ thống hay cơ cấu xã hội, nhưng ông mong muốn nhìn thấy quyền năng biến cải của Phúc Âm làm thay đổi các mối quan hệ trong gia đình, trong Hội Thánh. Sự thay đổi nầy bắt đầu từ từng cá nhân trong cộng đồng Cơ Đốc.

Trước hết, Sứ đồ Phao-lô quan tâm đến phẩm hạnh của những người cao tuổi trong Hội Thánh Cơ-rết. Đây là những người sống lâu, từng trải nhiều. Nhưng nếu những người cao tuổi tỏ ra thiếu nhẫn nại với giới trẻ thì họ không phải là những ông bà cụ điềm đạm, nghiêm trang, tự chủ, khôn ngoan và mạnh mẽ trong đức tin, vì thế mà tuổi tác và kinh nghiệm của họ khó khiến cho người trẻ tuổi tôn kính và noi gương. Sứ đồ Phao-lô căn dặn Mục sư Tít quan tâm giúp đỡ những người cao niên nhận thức rằng sức khỏe thuộc linh quan trọng hơn sức khỏe thuộc thể, và cũng giúp loại trừ căn bệnh nói hành người khác và chứng nghiện rượu nơi những phụ nữ đã có tuổi. Đây có thể là thói quen của những phụ nữ ở đảo Cơ-rết.

Thứ hai, như trong thư Ê-phê-sô, Sứ đồ Phao-lô quan tâm đến mối quan hệ vợ chồng trong gia đình Cơ Đốc, đặc biệt là những gia đình trẻ. Người phụ nữ trong gia đình phải quan tâm, yêu thương chồng con, vì nhiều người vợ, người mẹ xem nhẹ điều nầy, đặc biệt là trong thời đại của chúng ta, khi mà nhiều phụ nữ xem sự nghiệp là hàng đầu và cạnh tranh với phái mạnh để vươn lên các địa vị cao trong xã hội. Việc làm nầy khiến họ dễ sao nhãng trách nhiệm và thiên chức của người vợ cũng như người mẹ. Nhiều phụ nữ ngày nay thiếu đi nét dịu dàng của nữ giới và quên rằng đức hạnh của người phụ nữ bao gồm sự trong sạch, nết na, quán xuyến công việc nhà, thuận phục chồng là những giá trị lớn trong gia đình Cơ Đốc. Những giá trị nầy góp phần xây dựng một tổ ấm hạnh phúc và bền vững.

Thứ ba, bởi vì Mục sư Tít là một thanh niên, vì thế Sứ đồ Phao-lô dùng ông làm gương cho giới trẻ và khuyên ông phải “không chỗ trách được” (câu7). Phải trong sạch, chân thành, nghiêm trang và cẩn trọng trong lời nói hầu kẻ thù không tìm thấy điều gì để phê phán hay gièm chê đạo lành.

Cuối cùng, những người làm đầy tớ phải vâng phục chủ. Sự nghèo khó dễ khiến những người nầy bị cám dỗ ăn cắp vặt đồ đạc của chủ. Người đầy tớ tin kính Đức Chúa Trời (ngày nay là những công nhân Cơ Đốc) không làm những việc như thế, ngược lại phải trung thành, phục vụ chủ tận tâm và bằng lối sống hiệp với đạo lành, những người đầy tớ như vậy có thể chinh phục chủ của họ cho Chúa Giê-xu.

Bằng cách nào đời sống của bạn khiến Phúc Âm trở nên hấp dẫn đối với người khác?

Lạy Cha từ ái, xin giúp con sống ngay lành để người khác nhìn thấy đạo lành ở trong con và chúc tụng Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top