Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2013

HoaTrang_10
Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2013

Thi Thiên 84:1-12
Phước Hạnh và Sự Thỏa Lòng

“Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi ngự của Ngài đáng yêu thay!” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả bày tỏ tình cảm như thế nào đối với Nhà của Đức Chúa Trời? Vì sao? Tinh thần thờ phượng trong Thi Thiên nầy dạy dỗ bạn điều gì?

Đức Chúa Trời giao tiếp với chúng ta tại đâu và lúc nào? Với tác giả, không gian thánh là đền thờ, và thời gian thánh là vào ba dịp lễ hội tôn giáo lớn trong năm của người Do Thái. Thi Thiên 84 được viết và hát trong sự mong đợi tham dự một trong các lễ hội nầy, thể hiện niềm vui mừng lớn trong những dịp lễ. Tinh thần phấn khởi của tác giả khích lệ chúng ta thấy việc đến nhà thờ thờ phượng Chúa là điều phước hạnh và thỏa lòng.

Tác giả yêu mến Nhà của Đức Chúa Trời vì đó là nơi những người hành hương có thể kinh nghiệm sự hiện diện của Đức Chúa Trời yêu thương và hằng sống. Ngài là Đấng đã giải cứu tổ phụ họ ra khỏi ách nô lệ tại Ai Cập, dẫn họ vào đất hứa, và cam kết trong giao ước để cứu chuộc các thế hệ kế tiếp khi họ tin cậy Ngài. Cũng vậy, chính Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi, ban cho chúng ta đất hứa là nơi ở đời đời trên thiên đàng, và cam kết trong giao ước mới để tương giao trực tiếp và mật thiết hơn với chúng ta.

Ngày nay, khi Chúa Thánh Linh được ban cho mỗi đời sống Cơ Đốc nhân, chúng ta có thể trải nghiệm sự hiện diện của Chúa ở mọi nơi, mọi lúc. Nhưng điều nầy không có nghĩa là đền thờ không còn cần thiết. Vẫn với tấm lòng yêu mến Nhà Chúa, chúng ta họp lại để hiệp một trong thân thể Đấng Cơ Đốc mà thờ phượng Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán rằng: “Nơi nào có hai, ba người nhân danh Ta họp nhau lại thì Ta sẽ ở giữa họ” (Ma-thi-ơ 18:20). Cũng như trước giả, chúng ta khao khát, vui mừng được đến đền thờ để cùng các anh chị em cùng niềm tin dâng lên Chúa sự vinh quang giữa vòng con dân Ngài, để được nhắc nhở về ơn cứu rỗi của Ngài, được dạy dỗ, tái cam kết sống trung tín và kết quả cho Ngài.

Những người hành hương đã vượt qua nhiều trở ngại để đến được Si-ôn thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta, những người hành hương ngày nay, cũng có những trở ngại chắn ngang đường đến đền thờ Đức Chúa Trời. Đó có thể là việc làm thêm, học thêm, việc gia đình, con cái, việc vui chơi, giải trí quá đà của ngày hôm trước, khiến ngày hôm sau cả thân thể lẫn tâm linh không còn sức lực để đến nhà Chúa, v.v…

Những điều nào có thể là những trở ngại trên đường bạn đến đền thờ hôm nay? Làm sao để bạn vượt qua để có được phước hạnh và sự thỏa lòng trong Nhà Chúa?

Lạy Chúa, xin cho con có tấm lòng yêu mến Nhà Chúa và khao khát thờ phượng Chúa trong Hội Thánh Ngài. Xin giúp con vượt qua mọi trở ngại để đến Nhà Chúa, tôn vinh Danh Ngài, gần gũi Ngài và anh chị em trong Chúa hơn.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top