Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2013

HoaTim
Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2013

2 Sa-mu-ên 19:15b-30
Thời Thế và Lòng Người

“Si-mê-i, con trai Ghê-ra, người Bên-gia-min ở Ba-hu-rim, lật đật đi xuống với các người Giu-đa, đón vua Đa-vít” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Si-mê-i gặp Vua Đa-vít để làm gì? Vua Đa-vít đã tha thứ cho ông như thế nào? Vì sao Vua Đa-vít bảo ông Mê-phi-bô-sết chia tài sản với ông Xíp-ba? Gương tha thứ của Vua Đa-vít có phải là một thách thức đối với bạn không? Vì sao?

Khi thời thế thay đổi thì lòng người cũng đổi thay. Mới ngày nào, khi Vua Đa-vít cùng người của ông chạy trốn qua sông, ông Si-mê-i không tiếc lời nhục mạ Vua Đa-vít. Giờ đây, Vua Đa-vít đi phà qua sông Giô-đanh và được dân chúng tiếp đón trở lại Giê-ru-sa-lem, ông Si-mê-i vội vàng cùng gia đình đi đón và quỳ mọp dưới chân Vua Đa-vít xưng tội và xin tha tội. Vua Đa-vít bằng lòng tha thứ cho ông Si-mê-i vì nghĩ rằng trong một ngày như thế phải là ngày đặc xá, chứ không phải ngày làm đổ máu. Vua Đa-vít đã giữ lời hứa với ông Si-mê-i trong đời của ông.

Có người cho rằng Vua Đa-vít tạm tha cho ông Si-mê-i, người Bên-gia-min vì lý do chính trị, vì ông muốn thu phục lòng những người thuộc bộ tộc Bên-gia-min. Tuy nhiên, lý do sâu xa khiến Vua Đa-vít tha thứ cho ông Si-mê-i là vì Vua Đa-vít nhận thức rằng việc tạm thời mất ngôi là hậu quả của tội mà ông đã phạm với bà Bát-sê-ba. Việc ông trở lại Giê-ru-sa-lem là dấu hiệu Đức Chúa Trời đã tha thứ cho ông. Vì thế, tha thứ cho những người đã phạm tội với ông là hợp tình.

Cháu nội của Vua Sau-lơ là ông Mê-phi-bô-sết cũng đến gặp Vua Đa-vít tại sông Giô-đanh. Nhớ lại lời tố cáo của ông Xíp-ba trước kia (2 Sa-mu-ên 16:1-4), Vua Đa-vít hỏi ông Mê-phi-bô-sết vì sao không cùng ông chạy trốn khỏi Giê-ru-sa-lem (câu 25). Khi hỏi như thế rõ ràng Vua Đa-vít tỏ ra hoài nghi về động cơ của ông Mê-phi-bô-sết. Ông Mê-phi-bô-sết giãi bày và cho rằng ông Xíp-ba đã phản ông. Sau khi cân nhắc, Vua Đa-vít không biết giữa ông Xíp-ba và ông Mê-phi-bô-sết, ai là người nói thật, nhưng rõ ràng ông Xíp-ba là người trung thành, vì thế Vua Đa-vít cho chia điền sản trước đây thuộc về Hoàng tử Giô-na-than thành hai phần cho ông Xíp-ba và ông Mê-phi-bô-sết.

Vua Đa-vít tha thứ cho kẻ thù, cho những người không trung thành với ông và che chở họ khỏi cơn giận của bạn bè ông. Gương của ông cho chúng ta một bài học: Hãy tha thứ và thương xót kẻ thù nghịch của chúng ta. Nếu giờ nầy trong lòng bạn vẫn còn cay đắng với một người nào đó, hãy tha thứ như Vua Đa-vít. Bạn có thấy như thế là quá khó không? Hãy nhớ, Đức Chúa Trời đã tha thứ cho bạn và Ngài cũng muốn bạn làm giống như Ngài.

Lạy Chúa, xin giúp con biết tha thứ… và xin giờ nầy sự bình an của Ngài tràn ngập lòng con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top