Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2013

prayer_liftup
Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2013

2 Sa-mu-ên 19:1-15a
Khi Xuống Tinh Thần

“Bấy giờ, vua đứng lên và ra ngồi ở cổng thành. Khi người ta cho toàn dân biết rằng vua đã ngồi tại cổng thành thì họ kéo đến trước mặt vua” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Việc Vua Đa-vít buồn rầu thái quá về cái chết của con làm ảnh hưởng không tốt đến những người dưới quyền ông như thế nào? Vì sao Vua Đa-vít cách chức ông Giô-áp? Bạn cần được giúp gì khi xuống tinh thần vì đau buồn thái quá?

Trong phần đầu của câu chuyện, Vua Đa-vít tiếp tục than khóc về con trai ông và đau buồn thái quá (câu 1-4). Ông Giô-áp nói thẳng với Vua Đa-vít rằng nếu vua không thay đổi thái độ, có thể tất cả những người thuộc về ông sẽ từ bỏ ông (câu 7). Ngoài mặt, Vua Đa-vít buộc lòng nghe theo lời ông Giô-áp và đứng dậy, đến ngồi tại cổng thành là nơi vua cùng các quan chức thường ngồi để phân xử các vụ kiện, nhưng trong lòng Vua Đa-vít giận ông Giô-áp vì đã nặng lời với ông, và vì bất tuân mệnh lệnh mà giết ông Áp-sa-lôm, vì thế sau nầy Vua Đa-vít đã cách chức ông Giô-áp (câu 13).

Trong phần thứ hai, mười bộ tộc phía bắc bàn luận với nhau để xem có nên đưa Vua Đa-vít về Giê-ru-sa-lem và lập ông làm vua của họ hay không. Vua Đa-vít đã giải cứu Ít-ra-ên khỏi những thù nghịch, giờ đây người kế vị ngai vàng của ông đã chết, vì thế nhiều người Ít-ra-ên quyết định nên đưa Vua Đa-vít trở lại kinh đô để ông tiếp tục trị vì Ít-ra-ên. Sau đó Vua Đa-vít chỉ định ông A-ma-sa làm quan tổng binh, dù ông A-ma-sa đáng tội chết vì đã lãnh đạo các lực lượng của Hoàng tử Áp-sa-lôm để chống lại Vua Đa-vít (2 Sa-mu-ên 17:25). Qua sự chỉ định nầy, Vua Đa-vít vừa nhằm phạt ông Giô-áp, vừa mong đạt được sự ủng hộ của những người đã chiến đấu dưới quyền của ông A-ma-sa.

Không ai là không trải qua sự mất mát và đau buồn. Điều khác nhau là một số người tiếp tục đau buồn vì chuyện riêng mà quên đi thực tại, quên đi đại sự, quên cả những người mà họ đã hàm ơn và làm ảnh hưởng đến công việc chung. Để giữ mình quân bình giữa những vấn đề riêng tư với việc công không phải là điều dễ dàng. Khi có điều gì đó khiến chúng ta xuống tinh thần thái quá và không còn tha thiết với cuộc sống, chúng ta cần một người nào đó nhắc chúng ta nhớ đến ân lành của Đức Chúa Trời, nhớ đến những người đang cần chúng ta, để chúng ta trở lại với thực tại. Ở đây, Đức Chúa Trời đã dùng ông Giô-áp đến để thức tỉnh Vua Đa-vít. Cũng vậy, chúng ta cần những người khôn ngoan nhưng cứng rắn để giúp chúng ta vơi đi nỗi buồn và lấy lại tinh thần.

Để những đau buồn riêng tư không làm ảnh hưởng đến công việc chung, bạn cần phải làm gì? Bạn đã từng giúp gì cho những người bị xuống tinh thần?

Lạy Chúa, xin giúp con giữ quân bình giữa những vấn đề riêng tư và việc chung, xin đem con ra khỏi sự đau buồn và nhắc con nhớ rằng có nhiều người đang cần đến con. Xin Ngài cũng dùng con để nâng đỡ tinh thần người khác nữa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top