Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2013

BambooPath
Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2013

2 Sa-mu-ên 18:19-33
Tin Vui hay Buồn?

“Kìa, người Cút đến và nói: “Xin bệ hạ là chúa tôi nghe tin mừng. Hôm nay, Đức Giê-hô-va đã giải cứu bệ hạ khỏi tay những kẻ nổi lên chống lại bệ hạ” (câu 31, BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông Giô-áp can ngăn ông A-hi-mát đưa tin cho Vua Đa-vít? Vua Đa-vít trông chờ tin gì? Vua có thái độ nào khi biết con trai ông đã chết? Thái độ của ông có mâu thuẫn gì chăng? Nếu bạn là Vua Đa-vít tâm trạng bạn sẽ như thế nào?

Ông A-hi-mát, con Thầy Tế lễ Xa-đốc, người trước đây đưa tin cho Vua Đa-vít (17:17), muốn dành quyền báo tin mừng cho Vua Đa-vít rằng lực lượng của Hoàng tử Áp-sa-lôm đã thảm bại hoàn toàn, nhưng ông Giô-áp biết Vua Đa-vít chỉ quan tâm đến số phận của Hoàng tử Áp-sa-lôm, Vua Đa-vít ước ao chết thế cho con hơn là thấy con chết (câu 33) nên ông Giô-áp can ngăn ông A-hi-mát vì có thể ông A-hi-mát không được khen thưởng khi đem tin, mà lại rước họa vào thân (câu 22), vì đã có lần ông Giô-áp chứng kiến người đưa tin Vua Sau-lơ tử trận để lập công nhưng không được tưởng thưởng mà lại bị trừng phạt (1:16). Cho nên ông Giô-áp chọn một người Cu-si, đây là người thuộc xứ Cút ở miền nam Ai Cập đem tin cho Vua Đa-vít. Nhưng khi ông A-hi-mát khăng khăng đòi đi, ông Giô-áp miễn cưỡng cho đi. Dù người Cu-si khởi hành trước, nhưng ông A-hi-mát chọn đường dễ đi hơn nên đã qua mặt người Cu-si và chạy đến trước.

Khi biết người đang chạy đến cổng thành là ông A-hi-mát, Vua Đa-vít nghĩ tin vui sắp đến. Ông A-hi-mát nói cho Vua Đa-vít biết Đức Chúa Trời đã giải cứu vua khỏi kẻ thù và diệt họ. Khi nhận thấy Vua Đa-vít chỉ quan tâm đến Hoàng tử Áp-sa- lôm, ông A-hi-mát không trả lời trực tiếp vì sợ nguy cho tính mạng. Ngay khi người Cu-si đến, Vua Đa-vít lại hỏi về tin tức của con trai. Qua cách trả lời để làm giảm nhẹ tin dữ của người nầy (câu 32), Vua Đa-vít hiểu con ông đã chết. Vì quá đau lòng, Vua Đa-vít tìm nơi để khóc một mình (câu 33). Chúng ta hiểu được tấm lòng của người cha trong Vua Đa-vít. Tuy nhiên, nỗi buồn vì con chết, thay vì vui chiến thắng của Vua Đa-vít không được một số người cảm thông mà còn cho là vô lý. Sau cái chết của đứa con sơ sinh của ông và bà Bát-sê-ba là cái chết của Hoàng tử Am-nôn, giờ đây là cái chết của Hoàng tử Áp-sa-lôm. Lời tiên tri của ông Na-than một lần nữa ứng nghiệm (2 Sa-mu-ên 12:10; 13:28-19), và Vua Đa-vít biết vì sao có những hậu quả nầy.

Bạn được cảnh tỉnh như thế nào trước sự đau thương và mất mát của Vua Đa-vít?

Lạy Chúa, tội lỗi không ngừng gây đau thương, chết chóc, con cầu xin Ngài giúp con tránh xa tội lỗi để không phải gánh lấy hậu quả nặng nề như Vua Đa-vít.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top