Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2013

vine_01
Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2013

2 Sa-mu-ên 17:15-29
Gieo Gì?

“Vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga-li-ti 6:7).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Hu-sai đưa tin cho Vua Đa-vít bằng cách nào? Sự tiếp trợ của những bạn hữu bên kia sông có ý nghĩa gì với Vua Đa-vít? Kết cuộc của ông A-phi-tô-phe như thế nào? Qua phân đoạn Kinh Thánh nầy, các từ “Gieo,” “gặt”“giống” trong Ga-la-ti 6:7 có ý nghĩa gì đối với bạn?

Dù Hoàng tử Áp-sa-lôm nghe theo kế sách của ông Hu-sai, nhưng ông vẫn lo ngại Hoàng tử đổi ý, vì thế ông sai người tức tốc báo tin cho Vua Đa-vít tránh xa Giê-ru-sa-lem. Cách đưa tin ở đây giống cách thường thấy trong những câu chuyện chiến tranh thời Cựu Ước: Một người bình thường, ở đây là một đầy tớ gái, được chọn làm người trung gian để chuyển tin; hai người đưa tin là hai con trai của thầy tế lễ bị phát hiện và phải ẩn trốn; một gia đình tìm cách che giấu họ và nói dối để hai người đưa tin được an toàn; cuối cùng việc chuyển tin thành công và Vua Đa-vít kịp thời vượt sông Giô-đanh (câu 17-22).

Khi qua bên kia sông, Vua Đa-vít được tiếp đón và cung cấp lương thực dư dật và cùng với những đồ dùng cần thiết (câu 27-29). Sự giúp đỡ với lòng hiếu khách và sự rộng lượng không toan tính của những người bên kia sông đã giúp Vua Đa-vít và những người đi theo ông phục hồi sức lực trước khi buộc lòng phải giao tranh ác liệt với quân nổi dậy để quyết định xem ai sẽ nắm quyền cai trị Ít-ra-ên. Đức Chúa Trời đã tiếp trợ cho Vua Đa-vít và tình thân hữu mà Vua Đa-vít đã vun đắp từ lâu, giờ đây trở nên hữu ích cho ông. Dù ở đây không thấy Vua Đa-vít tạ ơn Chúa, nhưng Vua Đa-vít ý thức rằng đây là sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời và đây là lý do mà sau nầy trong Thi Thiên 23:5a, với lòng biết ơn sâu xa Vua Đa-vít viết rằng: “Chúa dọn bàn cho tôi. Trước mặt kẻ thù nghịch tôi.”

Ông A-hi-tô-phe chắc hẳn là một cụ già, ông không chỉ buồn lòng về việc mưu của ông không được vua nghe theo, mà còn cảm nhận được rằng cơ hội tốt nhất để Hoàng tử Áp-sa-lôm giữ vững ngôi báu mới vừa chiếm được đã qua rồi và Vua Đa-vít sẽ phục hồi địa vị. Ông A-hi-tô-phe cũng biết rằng nếu chiến thắng, Hoàng tử Áp-sa-lôm khó mà giữ ngai vị lâu dài, vì thế bản thân ông khó có tương lai tươi sáng. Ngược lại, khi Hoàng tử Áp-sa-lôm thảm bại, tương lai ông còn mờ mịt hơn, vì thế ông đã tự xử mình (câu 23). Dù ông A-hi-tô-phe phản vua (15:12) và phải gặt những gì ông đã gieo, nhưng thật đáng buồn và cảm thương cho một con người mưu trí như ông chết trong vô vọng, không hề ăn năn, không được tha thứ.

“Vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga-li-ti 6:7). Đây chỉ là lời cảnh cáo hay còn là phước hạnh trong đời bạn? Vì sao?

Lạy Chúa, xin giúp con cẩn thận về những gì con gieo và chỉ gieo những hạt giống tốt, vì Ngài vừa nhắc con rằng “Vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.”

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top