Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 13/10/2013

threebees
Sống Với Thánh Kinh: 13/10/2013

Thi Thiên 83:1-18
Làm Được Điều Không Thể

“Đức Chúa Trời ôi, xin đừng làm thinh… Để chúng biết rằng Chúa là Đấng duy nhất, Danh Ngài là Đức Giê-hô-va, là Đấng Chí Cao cai trị trên khắp đất” (câu 1a, 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả cầu xin Đức Chúa Trời làm gì với kẻ thù? Lời cầu xin nầy cho bạn thấy điều gì về tác giả? Với ông Đức Chúa Trời là ai? Kẻ thù của bạn là ai? Bạn thường cầu nguyện gì về kẻ thù nầy? Bạn học được gì qua lời cầu nguyện trong Thi Thiên nầy?

Đây là một trong những Thi Thiên nói về sự trả thù. Trong Bài Giảng trên Núi Chúa Giê-xu dạy rằng: “Hãy yêu kẻ thù” (Ma-thi-ơ 5:44). Những Thi Thiên dạng nầy đôi khi khiến chúng ta bối rối. Tuy nhiên, đây là những lời được ghi lại trong Kinh Thánh, chúng có mục đích dạy dỗ Cơ Đốc nhân.

Tiếp theo lời cầu nguyện trong Thi Thiên 82 cho sự phán xét sau cùng và phiên tòa xét xử các thế lực gian ác mau chóng xảy ra, Thi Thiên 83 không mang ý lấy ác trả ác mà là lời cầu xin Đức Chúa Trời can thiệp trước những tội ác của kẻ thù. Tác giả quy những hành động của kẻ thù đối với dân Chúa là chống lại chính Đức Chúa Trời (câu 2-3, 5). Do đó, ông trình dâng vấn đề nầy lên cho Chúa.

Trên thực tế, các Thi Thiên dạng nầy dạy chúng ta biết trao cho Chúa những nỗi tức giận và căm hờn nung nấu trong lòng. Khi phó thác sự báo thù cho Chúa, chúng ta thoát khỏi hậu quả độc hại của nó và được Chúa ban cho năng lực để làm điều không thể: Yêu kẻ thù.

Phó thác sự báo thù cho Chúa thể hiện đức tin vững chắc nơi Đức Chúa Trời: Đấng tể trị trên muôn vật, Đấng toàn năng và công minh. Chúng ta trao dâng cho Chúa mọi nỗi niềm trong lòng, trong đó có cả những uất ức, tức giận, căm ghét trước những gian ác chung quanh mình. Chúng ta tin Chúa sẽ báo thù thích đáng, nghĩa là Ngài sẽ phán xét công minh theo sự công chính trọn vẹn của Ngài.

Nhiều nơi trên thế giới, Cơ Đốc nhân vẫn còn đối diện với những đàn áp và bức hại. Chúng ta có thể cầu thay cho những anh chị em nầy theo sự dạy dỗ của Thi Thiên 83, để họ có thể thật sự bày tỏ tinh thần Cơ Đốc – vượt qua sự trả thù và yêu kẻ thù.

Về phần mình, có nỗi tức giận hay căm ghét ai đó đang nung nấu trong lòng bạn không? Hãy thưa với Chúa, xin Ngài giải thoát bạn khỏi điều đó và giúp bạn yêu họ với tình yêu của Ngài.

Lạy Chúa, Ngài yêu con trước khi con nhận biết và yêu Ngài. Xin giải thoát con khỏi những cảm giác tức giận và căm ghét. Xin dạy con biết làm sao để có thể yêu thương người khác với tình yêu của Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top