Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2013


Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2013

1 Giăng 2:12-17
Chiến Thắng Thế Gian

“Đừng yêu thế gian hay bất cứ thứ gì trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì tình yêu của Đức Chúa Cha không ở trong người ấy” (câu 15 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Tâm tình của Sứ đồ Giăng như thế nào đối với những người mà ông gọi là “các con cái bé mọn ta”? Thế gian có nghĩa gì? Yêu thế gian hay bất cứ thứ gì trong thế gian đưa đến hậu quả nào? Bạn áp dụng những điều Sứ đồ Giăng dạy ở đây như thế nào?

Khi viết thư nầy, Sứ đồ Giăng khoảng chín mươi tuổi, vì thế không có gì lạ khi ông gọi độc giả của ông là “con cái bé mọn.” Dù tuổi cao nhưng lòng ông vẫn chan chứa tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Tình yêu Ngài khiến ông quan tâm đến những người ông đã dẫn dắt với ước mong họ vững mạnh trong đức tin và làm theo những điều mà ông cậy ơn Đức Chúa Trời để khuyên dạy họ.

Sứ đồ Giăng nhắc rằng tội của họ đã được thứ tha trong Danh Chúa Giê-xu nhờ đức tin họ đặt nơi Ngài (câu 1:9). Được tha thứ và được tẩy sạch tội là phước hạnh lớn mà Đức Chúa Trời ban cho khi chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Việc tiếp nhận phước hạnh nầy sẽ giúp chúng ta tiến xa hơn trên hành trình theo Ngài. “Phụ lão” ở đây là những Cơ Đốc nhân trưởng thành. Bởi đức tin những người trưởng thành trong đức tin biết Chúa Giê-xu là Đấng có từ lúc ban đầu. “Trẻ tuổi” là những Cơ Đốc nhân non trẻ. Dù non trẻ, nhưng bởi năng quyền của Chúa Giê-xu họ đã đắc thắng Sa-tan. Có thể chúng ta không trẻ cũng không già, nhưng đủ trưởng thành trong đức tin để hiểu được những điều Sứ đồ Giăng dạy.

Tiếp theo, Sứ đồ Giăng nói thêm hai điều. Thứ nhất, người trẻ có sự mạnh mẽ. Họ trở nên mạnh mẽ trong Chúa Giê-xu, vì họ trang bị những binh giáp mà Ngài ban cho (Ê-phê-sô 6:10-11). Thứ hai, họ mạnh vì Lời Đức Chúa Trời ở trong họ. Lời Đức Chúa Trời là Phúc Âm của Đấng Cơ Đốc và cũng là gươm của Chúa Thánh Linh được sử dụng để chống lại Sa-tan. Lời Đức Chúa Trời cũng là Đấng Cơ Đốc, là Lời Hằng Sống ở trong chúng ta. Hai điều nầy là bí quyết giúp chúng ta được vững mạnh trong niềm tin và sống đắc thắng.

Cuối cùng, huấn thị quan trọng mà Sứ đồ Giăng truyền cho chúng ta là đừng yêu thế gian và mọi điều thuộc về thế gian (câu 15). Ông nhấn mạnh rằng chúng ta không thể đồng thời vừa yêu Đức Chúa Trời vừa yêu thế gian và những vật thuộc về thế gian. Nếu ai yêu thế gian, người đó không thật sự yêu mến Đức Chúa Trời. Dù trong thế gian có nhiều điều tốt lành mà Đức Chúa Trời ban cho và chúng ta có thể sử dụng để bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với Đức Chúa Trời. Dù vậy, chúng ta đừng yêu mến chúng. Ví dụ, tiền không phải là tội lỗi, nhưng nếu chúng ta tham tiền thì là tội, khi để tội chiếm hữu mình thì tình yêu của Đức Chúa Cha không ở trong chúng ta. Vì thế, thay vì tham tiền, chúng ta yêu mến Đấng ban tiền bạc và những điều tốt lành khác cho chúng ta. Chúng ta phải dành trọn vẹn tình yêu thương cho Đức Chúa Trời.

Hãy đánh giá đời sống thuộc linh của bạn và tự hỏi lòng rằng bạn vẫn còn yêu những điều nào thuộc về thế gian?

Lạy Chúa, xin giúp con đừng cứng lòng, nhưng quyết tâm làm theo Lời Ngài, yêu Ngài để qua đó con sống cuộc đời chiến thắng thế gian.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top