Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 1/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 1/10/2013


Sống Với Thánh Kinh: 1/10/2013

Mác 1:32-39
Công Bố Phúc Âm và Việc Từ Thiện

“Nhưng Ngài phán với họ: “Chúng ta hãy đi nơi khác, vào những làng quanh đây để Ta còn giảng dạy ở đó nữa; vì đây chính là lý do mà Ta đã đến” (câu 38 Bản Truyền Thống Hiệu Đính).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người ta chờ đến chiều tối mới đem những người bệnh đến xin Chúa chữa? Chúa chữa những loại bệnh nào? Sáng sớm hôm sau Chúa đã làm gì? Các môn đệ tìm Chúa Giê-xu để làm gì? Chúa đáp ứng ra sao? Quyết định nầy của Chúa Giê-xu dạy chúng ta điều gì?

Mặt trời lặn là chấm dứt ngày Sa-bát (câu 21). Theo truyền thống từ các lãnh đạo tôn giáo, trong ngày Sa-bát không được trị bệnh (Ma-thi-ơ 12:10, Lu-ca 13:14), không được khiêng vác đồ nặng (thí dụ khiêng cáng người bệnh, Giăng 5:10), không được di chuyển quá 1 km (đoạn đường đi ngày Sa-bát, Công Vụ 1:12), vì vậy dân chúng chờ đến chiều tối mới đem người bệnh đến để được Chúa chữa lành bệnh.

Chúa dùng quyền năng chữa lành đủ loại bệnh. Kinh Thánh phân biệt bệnh thông thường trong thân xác (câu 30-31) và bệnh quỷ ám (câu 23-26). Ma quỷ biết Ngài là ai (1:24; 5:7), nhưng Ngài ngăn cấm chúng nói về Ngài. Chúa ra lệnh cho chúng ta làm chứng về Ngài (Công Vụ 1:8) nhưng Ngài không cần và không muốn lời làm chứng từ ma quỷ.

Dù rất bận rộn đêm qua, sáng hôm sau, trời còn tối, Chúa Giê-xu đã đến nơi thanh vắng để cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha. Trong suốt thời gian thi hành chức vụ trên đất, cầu nguyện là thói quen của Ngài (6:46; 14:32-39), bày tỏ mối liên hệ chặt chẽ giữa Ngài và Đức Chúa Cha và là sinh hoạt tối quan trọng cho chức vụ của Ngài.

Chúa Giê-xu đã rất nổi tiếng (1:28), người ta tìm đến Chúa để Ngài dùng phép lạ trị bệnh cho họ. Nhưng Ngài không chiều theo ý muốn nầy, mà quyết định đi tới nơi khác để giảng đạo. Chúa giải thích: “Đây chính là lý do mà Ta đã đến.” Rồi Ngài đi khắp miền Ga-li-lê giảng đạo và đuổi quỷ (câu 39).

Làm việc từ thiện là ý muốn của Chúa (Gia-cơ 1:27; Ga-la-ti 6:9-10), khiến Danh Chúa được tôn cao (Ma-thi-ơ 5:16). Tuy nhiên, chúng ta nên theo gương Chúa Giê-xu đặt ưu tiên cho việc công bố Phúc Âm cứu rỗi linh hồn tội nhân (Lu-ca 19:10).

Đối với bạn, công bố Phúc Âm có ưu tiên nào? Bạn có thói quen cầu nguyện như Chúa Giê-xu không? Tại sao thói quen nầy cần thiết?

Lạy Cha yêu dấu, là môn đệ Ngài, dù con có nhiều việc phải làm, nhưng xin Chúa cho con biết theo gương Ngài, đặt ưu tiên cho việc công bố Phúc Âm cứu rỗi linh hồn con người.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top