Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 17/9/2013


Sống Với Thánh Kinh: 17/9/2013

Ô-sê 2:2-3:5
Yêu Người Không Đáng Yêu

“Ta sẽ gieo nó cho Ta trong đất. Tỏ lòng thương xót kẻ không được thương xót. Và phán với dân không phải là dân Ta rằng: ‘Ngươi là dân Ta,’ và dân đó sẽ trả lời: ‘Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con’” (câu 23 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Do bất trung với Đức Chúa Trời, người Ít-ra-ên lãnh hậu quả nào? Việc ông Ô-sê tìm chuộc người vợ không chung thủy và đem về nhà, nói lên điều gì về Đức Chúa Trời? Vì sao Đức Chúa Trời yêu thương bạn? Bạn đáp ứng thế nào?

Phân đoạn hôm nay nói đến sự thật chua xót về những mối quan hệ bị đổ vỡ. Phần đầu nói đến sự phản trắc của bà Gô-me và hình phạt mà bà phải chịu, đó là bị lột trần và bị hổ nhục trước công chúng (2:3). Chỉ có sự quản chế và cô đơn mới có thể buộc bà Gô-me quay lại với chồng cũ (câu 7). Những câu tiếp theo tập trung vào dân tộc bất trung Ít-ra-ên. Dân tộc nầy không còn hưởng được sự quan phòng và ban phước của Đức Chúa Trời. Nền nông nghiệp trù phú của họ bị thay thế bằng cây rừng và thú hoang. “Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu” (Ga-la-ti 6:7).

Giống bà Gô-me, người Ít-ra-ên sẽ được đem trở về với người chồng thật của mình. Phía sau sự trách phạt là sự ban cho mà người Ít-ra-ên không xứng đáng nhận được, đó là giao ước mới với mọi tạo vật (câu 17, 18) và mối quan hệ đời đời với Đức Chúa Trời (câu 19-23). Thật tuyệt vời. Những điều nói trên gồm tóm cách sống động bản chất tuyệt đối tốt lành và nhân từ của Đức Chúa Trời đối với dân Ngài nói riêng và nhân loại nói chung. Ngài quả là Đấng chúng ta phải thờ phượng và tôn kính.

Trở lại với những điều gay go mà ông Ô-sê phải đối diện. Tuân theo mệnh lệnh thứ hai do Đức Chúa Trời truyền bảo (3:1), ông tìm người vợ không chung thủy và chuộc lại bằng cách trả cho người đàn ông mới của bà một số lượng nông sản khá lớn và một ít bạc. Ông đem bà về nhà. Sau một thời gian tiết chế tình dục, họ lại bắt đầu mối quan hệ bình thường. Với tất cả tình cảm, ông Ô-sê đã bày tỏ tình yêu thương đối với người vợ không đáng được yêu thương. Qua điều nầy, hơn ai hết, ông Ô-sê hiểu rằng Đức Chúa Trời phải trả giá thế nào để yêu thương dân Ngài.

Bạn hiểu thế nào về giá Đức Chúa Trời phải trả khi yêu thương nhân loại, hay chính xác hơn là yêu thương chính bạn, chính tôi, là những người không xứng đáng?

Lạy Đấng Yêu Thương, Ngài đã yêu con đến nỗi ban Con Một của Ngài, xin đổ đầy lòng con tình yêu của Ngài để con có thể vươn tới những người hư mất ở quanh con với tư cách của một sứ giả trung tín truyền giảng tình yêu thương của Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top