Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 15/9/2013


Sống Với Thánh Kinh: 15/9/2013

Thi Thiên 79:1-13
Vì Cớ Danh Ngài

“Lạy Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi của chúng con, xin giúp đỡ chúng con, vì vinh quang của Danh Chúa; xin giải cứu và tha thứ cho chúng con, vì cớ Danh Ngài” (câu 9 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Dân Chúa đang ở trong tình trạng nào? Tình trạng của họ có liên hệ gì với Đức Chúa Trời? Trong tình trạng đó, họ đã làm gì? Bạn sẽ làm gì nếu ở trong hoàn cảnh của họ?

Giống Thi Thiên 74, Thi Thiên 79 phản ánh dân Chúa cảm thấy bị sỉ nhục thế nào trước sự nhạo báng (câu 4) của các lân bang sau khi thành Giê-ru-sa-lem sụp đổ và đền thờ bị tàn phá vào năm 587 T.C.. Điều u ẩn trong lời than khóc nầy là chính Đức Chúa Trời đang bị sỉ nhục (câu 12) và Danh Ngài bị lu mờ dưới mắt những người vô tín.

Có thể xã hội ngày nay chưa hoàn toàn loại bỏ Chúa. Nhưng với việc xem mối liên hệ với Chúa chẳng hơn các mối quan tâm nhỏ nhặt khác, thì rõ ràng Chúa đang bị xem nhẹ. Vậy, Thi Thiên 79 dạy chúng ta phải làm gì trước tình trạng nầy?

Thứ nhất, phải than khóc với Chúa, nghĩa là cảm nhận được nỗi đau Đức Chúa Trời đang gánh chịu khi chính những người mà Ngài cứu chuộc lại sỉ nhục Ngài.

Thứ hai, phải xưng tội, thừa nhận cả những người đi trước và chính chúng ta đã gián tiếp góp phần vào tình trạng hiện tại khi không đứng lên vì Chúa một cách hiệu quả (câu 8, 9).

Thứ ba, phải xét lại, để nhận ra rằng điều đang bị đe dọa chính là vinh quang của Đức Chúa Trời chứ không phải sự sống còn của Hội Thánh (câu 9, 10).

Thứ tư, phải cầu xin Chúa can thiệp vì các đầy tớ Ngài, những người kiên trì trong giao ước bất biến của Ngài.

Thứ năm, phải hy vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ quyền tể trị của Ngài “trước mắt” chúng ta (câu 10), nghĩa là trong thế hệ của chúng ta.

Và cuối cùng, hãy tin rằng Đức Chúa Trời sẽ đáp lời cầu xin của chúng ta (câu 13).

Hãy dành ít phút hình dung cuộc sống sẽ thay đổi thế nào nếu Chúa bày tỏ quyền tể trị của Ngài trong đất nước bạn. Sau đó, dùng câu 9 làm lời cầu nguyện cho chính bạn và đất nước bạn.

Lạy Chúa, xin giúp đỡ, giải cứu, và tha thứ tội lỗi của con và dân tộc con. Xin Lời Chúa và tình yêu của Ngài sống động trong đời sống con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top