Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 13/9/2013


Sống Với Thánh Kinh: 13/9/2013

Tít 1:1-9
Người Quản Lý Nhà Đức Chúa Trời

“Phải lấy lời nói, cách cư xử, lòng yêu thương, đức tin và sự trong sạch mà làm gương cho các tín hữu” (1 Ti-mô-thê 4:12 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Những phẩm chất nào cần thiết cho một người lãnh đạo Hội Thánh? Dựa vào những phẩm chất nầy, có thể nào ông Tít đề cử bạn vào chức vụ quản trị nhà Đức Chúa Trời không? Tại sao?

Thư của Sứ đồ Phao-lô gửi cho Mục sư Tít được xem là một trong những Thư tín Mục vụ. Đây không phải là quyển cẩm nang mục vụ dành cho các mục sư những chi tiết cần thiết để ban Tiệc Thánh, cử hành hôn lễ hay tang lễ như thế nào, làm lễ dâng con ra sao, v.v… Chủ tâm của Sứ đồ Phao-lô khi viết thư nầy không chỉ giúp ông Tít, mà còn giúp các trưởng lão, giám mục, mục sư hiểu người chăn bầy phải là người thế nào, chứ không phải là người chăn bầy phải làm những gì.

Đảo Cơ-rết nằm phía đông nam của Hy Lạp, là một đảo nhỏ trong vùng biển Địa Trung Hải. Có nhiều người tin Chúa ở trên đảo, trong đó có một số người Giu-đa đã từng có mặt tại Giê-ru-sa-lem trong ngày Lễ Ngũ Tuần (Công Vụ 2:11). Sau khi rời đảo Cơ-rết, Sứ đồ Phao-lô để ông Tít ở lại tiếp tục giảng dạy những giáo lý phù hợp với Kinh Thánh, đối phó với các giáo sư giả và lựa chọn các trưởng lão trong các thành phố trên đảo.

Sứ đồ Phao-lô mô tả một cách ngắn gọn những phẩm chất cần thiết mà một người chăn bầy cần phải có: Không có điều gì đáng trách, một chồng một vợ, con cái phải tin Chúa, không sống phóng đãng hay vô kỷ luật, không kiêu căng, không nóng tính; không nghiện rượu, không hung bạo, không tham lợi bất chính; phải hiếu khách, yêu mến việc thiện, lịch thiệp, chính trực, thánh khiết, tự chủ, giữ đạo thật, có khả năng khuyên bảo hay bác bẻ những người chống đối đạo lành (câu 7-9). Đây là những phẩm chất mà chúng ta có thể dựa vào đó để đánh giá những người lãnh đạo trong Hội Thánh hoặc cân nhắc để chọn lựa những người vào vị trí lãnh đạo. Sứ đồ Phao-lô cũng cung cấp cho Mục sư Ti-mô-thê một loạt những hướng dẫn tương tự để lựa chọn những người lãnh đạo Hội Thánh tại Ê-phê-sô (1 Ti-mô-thê 3:1-5; 5:22).

Điều cần lưu ý là hầu hết phẩm chất nầy không liên quan đến kiến thức hay khả năng, mà cho thấy người lãnh đạo Hội Thánh phải là người không có chỗ để người ta chê trách về mặt đạo đức, và phải có một gia đình nề nếp. Đối với một đầy tớ của Đức Chúa Trời, giảng dạy Lời Đức Chúa Trời một cách hiệu quả là điều rất quan trọng. Nhưng lời răn dạy của họ phải hiệu quả ngay bên trong gia đình, vì nếu không thể giáo huấn vợ con đi theo con đường tin kính, thì khó mà giáo huấn người khác. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là chính họ phải sống theo lời dạy của Đức Chúa Trời và nêu gương tốt để người khác noi theo.

Những lời Sứ đồ Phao-lô viết cho ông Tít giúp bạn và những người lãnh đạo trong Hội Thánh của bạn thế nào?

Lạy Chúa, xin làm vững mạnh những người lãnh đạo trong Hội Thánh của con đang khi họ làm công việc Ngài và cũng xin làm vững mạnh con. Nguyện lối sống và những việc họ làm không phải là một gánh nặng, nhưng luôn đem lại niềm vui và gây dựng cho Hội Thánh.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top