Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 9/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 9/9/2013


Sống Với Thánh Kinh: 9/9/2013

Lu-ca 19:45 – 20:8
Bởi Thẩm Quyền Nào?

“Họ hỏi: Xin cho chúng tôi biết, Thầy cậy thẩm quyền nào để làm những việc đó? Ai cho thầy thẩm quyền nầy?” (20:2 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Giới lãnh đạo Giu-đa hỏi Chúa Giê-xu điều gì? Với mục đích gì? Vì sao Chúa Giê-xu không trả lời họ? Bạn học được gì từ cách đối đáp và việc làm của Chúa Giê-xu?

Bác sĩ Lu-ca không nói chi tiết về việc dẹp sạch đền thờ như Phúc Âm Giăng 2 và Ma-thi-ơ 21. Nhưng trong phân đoạn nầy, Ngài đã nói và hành động trong Danh Đức Chúa Trời để bày tỏ uy quyền của Ngài. Chúa Giê-xu đã làm giới lãnh đạo lúng túng vì Ngài vạch trần sự tham lam và giả hình của họ. Vì thế, họ giận dữ và tìm cách giết Ngài. Tuy nhiên, họ không thể công khai hãm hại Ngài vì sợ dân chúng. Hầu hết mọi người đều tôn trọng Chúa Giê-xu và xem Ngài là tiên tri lớn của người Ít-ra-ên. Nhiều người nghĩ Ngài là Đấng Mết-si-a.

Chẳng bao lâu sau khi dẹp sạch đền thờ, Chúa Giê-xu trở lại đền thờ Giê-ru-sa-lem để giảng dạy. Nhân cơ hội nầy giới lãnh đạo của người Giu-đa tìm cách chất vấn Ngài. Câu hỏi họ đặt ra (câu 2) không nhằm biết rõ thẩm quyền Chúa Giê-xu đến từ đâu, cũng không để tìm cầu chân lý, nhưng nhằm gài bẫy Ngài. Nếu Chúa Giê-xu khinh suất, nói điều phạm thượng hay có ý phản nghịch với nhà cầm quyền đương thời, họ sẽ bắt tội Ngài. Thay vì trả lời, Chúa Giê-xu hỏi họ về nguồn gốc của phép báp-tem mà ông Giăng Báp-tít đã làm. Câu hỏi của Ngài khiến những người gian tà nầy ngậm miệng, chắc hẳn họ cảm thấy ngu xuẩn khi tự rơi vào chiếc bẫy chính họ giăng ra. Nếu trả lời rằng phép báp-tem của ông Giăng đến từ trời thì họ tự buộc tội mình vì đã không lắng nghe ông Giăng. Nếu bài bác ông Giăng và cho rằng phép báp-tem của ông đến từ con người thì dân chúng sẽ nổi giận. Vì thế, họ từ chối trả lời, nên Chúa Giê-xu cũng không trả lời họ.

Thật ra, trong sự im lặng, Chúa Giê-xu đã trả lời cho họ rồi. Uy quyền của Ngài giống uy quyền ông Giăng có. Ngài được Đức Chúa Trời giao thác nhiệm vụ đến thế gian để kêu gọi mọi người lắng nghe Ngài và bước vào vương quốc Đức Chúa Trời.

Giới lãnh đạo người Giu-đa không công nhận thẩm quyền từ trời của Chúa Giê-xu. Họ không chịu ăn năn và chuẩn bị nghênh đón Đấng Mết-si-a, còn bạn thì sao?

Lạy Chúa, xin giúp con thuận phục Ngài và để uy quyền của Ngài biến đổi cuộc đời của con. Xin Ngài tể trị mọi lãnh vực trong cuộc đời con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top