Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 8/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 8/9/2013


Sống Với Thánh Kinh: 8/9/2013

Thi Thiên 78:17-72
Vì Lòng Thương Xót

“Nhưng vì lòng thương xót, Ngài tha thứ tội ác và chẳng hủy diệt họ; nhiều khi Ngài phải nén cơn giận, không nổi trận lôi đình” (câu 38).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã có những phản ứng nào trước những tội lặp đi lặp lại của người Ít-ra-ên? Điều gì khiến Ngài có những hành động đó? Bạn có kinh nghiệm điều nầy khi nhiều lần phạm tội với Chúa không? Nhận thức nầy đã tác động như thế nào trên đời sống bạn?

Bất chấp những phép lạ kỳ diệu Đức Chúa Trời đã làm trước mặt người Ít-ra-ên, họ vẫn “không tin” (câu 22), “cố tình thử thách” (câu 18) quyền năng của Ngài, “phản loạn”“bất trung” với Chúa (câu 56-58). Với bản tính thánh khiết và công chính, Đức Chúa Trời không thể không trừng phạt những tội nầy của họ. “Nhưng vì lòng thương xót, Ngài tha thứ tội ác và chẳng hủy diệt họ; nhiều khi Ngài phải nén cơn giận, không nổi trận lôi đình” (câu 38).

Đức Chúa Trời nổi giận, nhưng Ngài vẫn ban ma-na và thịt từ trời cho người Ít-ra-ên dồi dào (câu 21-29). Biết bao lần họ khiến Chúa buồn lòng (câu 40, 41), nhưng Ngài vẫn dẫn dắt họ an toàn trên hoang mạc (câu 52, 53), đưa họ đến đất Ca-na-an, giúp họ chiến thắng Dân Ngoại để giành lấy sản nghiệp mà Ngài đã hứa ban cho tổ phụ họ (câu 54, 55). Vì tội thờ hình tượng, Đức Chúa Trời phó họ vào tay kẻ thù (câu 58-64). Cuối cùng, Chúa trỗi dậy để hành động vì dân Ngài (câu 65, 66). Đức Chúa Trời chọn ông Đa-vít làm “người chăn” liêm chính và đầy năng lực để chăn giữ Ít-ra-ên – bầy chiên của Ngài (câu 67-72). Và Đấng Mết-si-a – hậu duệ của Vua Đa-vít – sẽ là “người chăn nhân lành” (Giăng 10:11) đưa dắt dân Ngài vào sự công chính trọn vẹn.

Tại đây, chúng ta thấy hình ảnh của một “người cha”“những đứa con ngỗ nghịch.” Trước sự cứng đầu, hư hỏng của con, người cha phải dùng kỷ luật để sửa phạt, nhưng vẫn chăm sóc, bảo vệ con, và hoạch định cho con một tương lai tốt đẹp. Lòng thương xót Đức Chúa Trời bày tỏ trên dân tộc Ít-ra-ên cũng chính là điều Ngài bày tỏ với mọi dân tộc trên thế giới.

Với những người con ngỗ nghịch chưa trở về với Cha, Ngài nói với họ: Vì lòng thương xót, Ngài sẵn sàng tha thứ, cứu chuộc họ khỏi hình phạt của tội lỗi, và cho họ ở trong sự chăn dắt đầy phước hạnh của Đầy Tớ Ngài – Chúa Giê-xu.

Với những người con đã trở về với Cha nhưng vẫn còn ngỗ nghịch, Ngài nói: Vì lòng thương xót, Ta sẵn sàng tha thứ cho con. Nhưng con hãy ăn năn, từ bỏ tội lỗi mình, và bước đi trong sự chăn dắt của Đầy Tớ Ta – Chúa Giê-xu, để con được vui thỏa trong ân lành Ta dành sẵn cho con.

Bạn thuộc đối tượng nào? Hãy đáp ứng lời kêu gọi của Chúa.

Cảm tạ Chúa, vì lòng thương xót của Ngài, con được cứu chuộc, được tha thứ, và ở trong sự chăn dắt của Đấng Chăn Nhân Lành. Xin cứ giấu con trong Ngài, cho con trải nghiệm càng hơn tình yêu đời đời của Cha.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top