Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 7/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 7/9/2013

HoaSen
Sống Với Thánh Kinh: 7/9/2013

2 Sa-mu-ên 16:1-14
Thuận Phục Đức Chúa Trời

“Đoạn, Đa-vít nói… Hãy để mặc nó, hãy để nó nguyền rủa, vì Đức Giê-hô-va bảo nó làm vậy. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ nhìn thấy sự khốn khổ của ta, và sẽ lấy phước lành trả lại cho ta thay vì lời nguyền rủa của nó” (câu 11b-12, BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Động cơ nào khiến ông Xíp-ba tìm đến Vua Đa-vít? Vì sao Vua Đa-vít không dùng vũ lực với ông Si-mê-i? Vua Đa-vít thuận phục ý muốn Đức Chúa Trời thế nào trong nghịch cảnh? Mức độ thuận phục Đức Chúa Trời của bạn đến đâu?

Câu chuyện Vua Đa-vít trốn khỏi Giê-ru-sa-lem tiếp tục với sự xuất hiện của một số nhân vật có liên quan mật thiết đến Vua Sau-lơ.

Thứ nhất, ông Xíp-ba. Khi mà trật tự xã hội bị khuynh đảo, luôn luôn có những người tham lam xuất hiện để trục lợi. Hay nói cách khác, vẫn thường có những người chờ cơ hội, đứng bên lề để xem ai thắng cuộc rồi hùa vào tìm kiếm lợi lộc cho bản thân mà không phải tốn công sức. Ông Xíp-ba là người như thế. Ông tinh ranh biết lợi dụng chọn thời điểm tốt nhất trong cuộc khủng hoảng để đến với Vua Đa-vít. Việc làm của ông phần nào bày tỏ lòng tin là Vua Đa-vít sẽ là người chiến thắng chứ không phải Hoàng tử Áp-sa-lôm, nhưng phần lớn là vì lợi lộc của bản thân. Dù Vua Đa-vít không hoàn toàn tin vào lòng rộng lượng của ông Xíp-ba, nhưng trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, Vua Đa-vít đã tiếp nhận những gì ông mang đến và ban cho ông những gì thuộc về ông Mê-phi-bô-sết mà không tra vấn gì thêm. Dù có những người trục lợi nhưng Đức Chúa Trời vẫn dùng để thỏa đáp nhu cầu cho con cái Ngài và để hoàn thành mục đích của Ngài.

Thứ hai, ông Si-mê-i. Con người liều mạng nầy vì lòng trung thành với Vua Sau-lơ đã điên cuồng bám theo Vua Đa-vít để rủa sả và ném đá vào người vua (câu 6-8). Không chịu nổi những lời nhục mạ vua, ông A-bi-sai nổi giận và xin vua làm im mồm ông Si-mê-i vĩnh viễn (câu 9), nhưng Vua Đa-vít không muốn dùng vũ lực đối lại ông Si-mê-i, vì ông nghĩ Đức Chúa Trời có quyền dùng Si-mê-i rủa sả ông. Việc Vua Đa-vít nhẫn nhục nghe lời phê phán nặng nề từ kẻ thù cho thấy Vua Đa-vít thuận phục ý Đức Chúa Trời và nhận thức rằng đây là hậu quả của những sai trái mà ông đã làm trong quá khứ. Vua Đa-vít hy vọng Chúa sẽ vui lòng về sự khiêm nhường và nhịn nhục của ông, rồi Ngài sẽ lấy phước trả lại sự rủa sả mà ông phải chịu (câu 12).

Những lúc gặp khó khăn hay rơi vào sự khủng hoảng, bạn bày tỏ sự thuận phục Đức Chúa Trời thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con lấy lòng khiêm nhường, nhịn nhục mà vâng lời Ngài và thuận phục ý Ngài trong mọi hoàn cảnh.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top