Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 1/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 1/9/2013


Sống Với Thánh Kinh: 1/9/2013

Thi Thiên 78:17-72
Tái Phạm Tội Cũ

“Chúng nó lại thử Đức Chúa Trời, trêu chọc Đấng Thánh của Ít-ra-ên” (câu 41).

Câu hỏi suy ngẫm: Qua Thi Thiên nầy, hãy kể lại những lần người Ít-ra-ên phạm tội với Đức Chúa Trời? Tại sao họ luôn tái phạm tội cũ như thế? Hậu quả của việc tái phạm tội cũ là gì (câu 31)? Điều đó giúp bạn học biết gì về Chúa? Bạn có quyết định gì để giúp đức tin của bạn vươn lên?

Phân đoạn khá dài nầy mô tả người Ít-ra-ên luôn tái phạm tội khi họ cứ thử Đức Chúa Trời, chống nghịch, trêu chọc, không vâng lời,… tuy Đức Chúa Trời trừng phạt họ, nhưng bởi lòng thương xót của Ngài dành cho họ, Ngài lại tha thứ và ban ơn.

Đã chứng kiến những phép lạ vĩ đại Đức Chúa Trời làm tại Ai Cập và biển Đỏ (câu 42-53), và việc Ngài “đập vầng đá cho nước phun ra thành suối” (câu 20), nhưng người Ít-ra-ên vẫn không tin rằng Đức Chúa Trời có thể ban bánh và thịt cho dân Ngài (câu 17-20). Điều nầy khiến Đức Chúa Trời nổi giận, và hậu quả là: “Ngài giết những kẻ mập mạnh hơn hết, đánh hạ những người trai trẻ của Ít-ra-ên” (câu 31).

Khi bị Đức Chúa Trời trừng phạt, họ quay trở lại kêu cầu Ngài, nhưng sau đó lại tiếp tục phạm tội (câu 32-34). Cứ như vậy trong suốt bốn mươi năm trong hoang mạc, “đã bao lần họ phản loạn” (câu 40) cùng Đức Chúa Trời. Cuối cùng, Đức Chúa Trời vẫn đưa người Ít-ra-ên vào đất hứa, nhưng họ lại tiếp tục phạm tội bất trung, nổi loạn, thờ phượng các tà thần (câu 56-58).

Khi suy ngẫm về khía cạnh nầy của người Ít-ra-ên, chúng ta đừng ngạc nhiên và chỉ trích họ. Trên thực tế, họ phản ánh hình ảnh của con người trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Sau sự sa ngã của tổ phụ loài người – ông A-đam và bà Ê-va, con người bị tội lỗi khống chế, có khuynh hướng chống nghịch Đức Chúa Trời. Vì vậy, mọi người đều là “tội nhân” trước mặt Ngài. Người tin Chúa chỉ được thoát khỏi sự khống chế của tội lỗi khi thật sự để Chúa Thánh Linh làm Chủ cuộc đời mình. Nếu họ chỉ tin Chúa bằng môi miệng, mà lòng “chẳng khắng khít với Ngài” (câu 36, 37), nghĩa là không ở trong mối quan hệ với Chúa, họ sẽ rơi trở lại vào tội lỗi như người Ít-ra-ên khi lang thang trong hoang mạc.

Đời sống bạn có thấp thoáng hình ảnh của người Ít-ra-ên xưa trong phần Thi Thiên nầy không? Nếu có, hãy ăn năn và xin Chúa cai quản đời sống bạn.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho những lúc con bướng bỉnh, tái phạm tội cùng Ngài. Xin cai quản trọn đời sống con, giúp con ngày càng trưởng thành để đắc thắng những cám dỗ mà trung tín với Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top