Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 9/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 9/04/2013

balboa_9_bg_042702

Sống Với Thánh Kinh: 9/04/2013

Rô-ma 7:14-8:4
Tâm Trí hay Bản Năng?

 “Khốn khổ cho tôi; ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết nầy; cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta” (Rô-ma 7:24-25a).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo Sứ đồ Phao-lô, tình trạng chung của mọi người là gì? Có giải pháp nào cho con người trong tình trạng đó không? Bằng cách nào luật Thánh Linh sự sống có hiệu quả trên cuộc sống loài người tội lỗi?

Khi tạo dựng thế giới nầy, mọi sinh vật được Đức Chúa Trời phú cho một bản năng để sinh tồn, nhưng con người được tạo dựng khác hơn, vì được dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời nên có tâm trí biết suy nghĩ, có trí khôn, và hành động có mục đích. Tội lỗi đã khiến con người đánh mất sự vinh quang vốn có của mình, cứ tiếp tục sống theo xui giục của ma quỷ trong xác thịt. Khi con người bị tội lỗi làm chủ thì tội lỗi bắt con người làm theo luật của nó. Tội lỗi dường như trở thành một thứ bản năng của nhân loại: Có khuynh hướng tìm điều xấu hơn hướng đến điều tốt; dễ làm điều dữ hơn gắng làm điều lành; không làm được điều mình muốn mà cứ làm điều mình ghét. Sứ đồ Phao-lô gọi điều đó là “tội lỗi ở trong tôi” (7:17, 20). Vì thế, từ khi ông A-đam phạm tội, bán mình cho ma quỷ, thì cả nhân loại lúc nào cũng sống khốn khổ, vật lộn giữa hai khuynh hướng tranh đấu trong lòng: Thiện và ác, tốt và xấu, điều đáng làm và điều nên tránh; nhưng con người luôn luôn thua cuộc.

Con người cố gắng thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi và làm điều công chính, nhưng với sức mình, họ không làm được. Sứ đồ Phao-lô cho thấy hình ảnh chính mình qua các câu 7:15-19. Biết bao lần chúng ta muốn làm điều tốt nhưng không làm được, muốn tránh điều dữ nhưng vẫn làm điều ác. Tiếng khóc đau khổ tự trong sâu thẳm đáy lòng vẫn cứ vang vọng: Tại sao? Tại sao? Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết: Khuynh hướng phạm tội đã trở thành “luật” trong đời sống nhân loại. Điều đó có nghĩa gì? Luật là sự đòi hỏi mà mọi người phải tuân giữ chứ không phải là sự chọn lựa. Sống dưới luật pháp nào, con người phải tuân theo luật pháp đó. Cũng vậy, luật tội lỗi chi phối trên hết thảy mọi người, “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23).

Tội lỗi đã trở thành thứ “luật sống” trong lòng nhân loại. Dù do tội lỗi hành động bên trong và ma quỷ xui giục, mỗi người vẫn phải nhận chịu trách nhiệm kết quả công việc mình đã làm. Bây giờ, muốn luật đó không có tác dụng, phải có một luật mới ban hành để xóa bỏ luật cũ của tội lỗi hành động trong xác thịt (8:2). Đức Chúa Trời đã ban một luật mới cho chúng ta: Luật sự sống của Chúa Thánh Linh.

Trong sự tuyệt vọng của con người, Đức Chúa Trời, qua Chúa Giê-xu Cơ Đốc, đã chuộc chúng ta khỏi tội lỗi. Chúng ta cùng Sứ đồ Phao-lô tạ ơn Chúa đã đưa ra một giải pháp mới, cứu chúng ta ra khỏi sự lệ thuộc vào luật của tội lỗi. Để giá trị luật pháp mới được hiệu quả, Đức Chúa Trời đã phải trả giá bằng sự hy sinh chính Con Ngài, Đấng chết trong xác thịt để chịu đoán phạt thay cho chúng ta. Nhờ đó, hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những người ở trong Chúa Cứu Thế và nương dựa vào luật sự sống của Thánh Linh. Bản năng bị buộc làm theo tội lỗi đã được tháo bỏ, và thế vào bằng một tâm trí có khả năng làm theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Nhưng chọn sống theo tâm trí mới do Chúa Thánh Linh hướng dẫn hay chọn sống theo bản năng cũ do tội lỗi bắt phục là quyết định của mỗi người.

Bạn có nhận ra sự thất bại vì không làm được điều mình nên làm không? Bạn lựa chọn để tâm trí mình làm theo luật của Chúa Thánh Linh hay vẫn tiếp tục lối sống thất bại cũ?

Cám ơn Chúa Giê-xu, chính nhờ Ngài mà con được thoát khỏi sự ràng buộc của luật tội lỗi. Xin giúp con bước theo Chúa Thánh Linh và không còn chiều theo sự ham muốn của xác thịt nữa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2013)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top