Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 5/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 5/04/2013

raindrops

Sống Với Thánh Kinh: 5/04/2013

Sô-phô-ni 3:1-13
Lời Hứa Thanh Tẩy

 “Bấy giờ, Ta sẽ biến đổi các dân, Thanh tẩy môi miệng, để tất cả đều kêu cầu Danh Đức Giê-hô-va, Kề vai sát cánh phụng sự Ngài” (câu 9 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa trừng phạt Giê-ru-sa-lem? Ai là đối tượng mà Đức Chúa Trời bày tỏ lòng nhân từ ở đây? Đức Chúa Trời bày tỏ lòng nhân từ đối với bạn như thế nào?

Trong phân đoạn Kinh Thánh nầy (câu 1-4), Tiên tri Sô-phô-ni mô tả tội lỗi của Giê-ru-sa-lem: Từ quan chí dân đều phạm tội với Đức Chúa Trời. Người Giê-ru-sa-lem làm ngơ trước lời răn dạy của các tiên tri. Dầu Đức Chúa Trời sửa trị họ nghiêm khắc nhưng họ chẳng thay đổi và chẳng rút ra điều gì từ những bài học lịch sử. Giới lãnh đạo của Giê-ru-sa-lem vun đắp cho thế quyền của họ bằng cách xâu xé dân chúng không chút lòng thương xót. Thay vì sống thanh sạch, công chính và làm gương sáng, giới lãnh đạo tôn giáo lại là những người ô uế và giày đạp trên luật pháp. Đây là lý do Đức Chúa Trời phải sửa phạt Giê-ru-sa-lem, dù Ngài rất đau lòng. Vì Chúa là Đấng công chính: “Đức Giê-hô-va ngự giữa thành, là Đấng công chính” (câu 5).

Ban ơn và sửa phạt là những chủ đề chính trong sách Sô-phô-ni. Khi Đức Chúa Trời công bố đoán phạt toàn thế gian (câu 8), Ngài cũng bày tỏ lòng nhân từ với những người trung tín bên trong lẫn bên ngoài Giê-ru-sa-lem. Bên cạnh sự sửa phạt là niềm hy vọng lớn cho những dân tộc khác và cho dân bị tan lạc ở những vùng đất xa tận bên kia các con sông của Ê-thi-ô-bi (câu 9, 10).

Những người tan lạc sẽ dâng những của lễ cho Đức Chúa Trời và sẽ được thanh tẩy. Họ sẽ hội hiệp trong Danh Đức Chúa Trời để thờ phượng và phục vụ Ngài. Lời hứa thanh tẩy những người trung tín cũng là lời hứa cho chúng ta ngày nay. Chúng ta ước ao sống và làm việc trong thời kỳ không còn có sự lừa dối hay sợ hãi nữa. Đây là thời kỳ vui mừng và ca hát. Chúng ta cũng ước ao có được những nhà lãnh đạo tốt và khôn ngoan. Đức Chúa Trời làm thành ước ao khi chúng ta khẩn xin Ngài dấy lên những nhà lãnh đạo tốt lành và khôn ngoan, không chỉ trên đất nước của chúng ta mà trên toàn thế giới.

Bạn thường cầu nguyện thế nào cho dân tộc bạn và các dân tộc trên thế giới? Bạn cầu nguyện điều gì cho những người lãnh đạo?

Cầu xin Chúa dấy lên nhiều nhà lãnh đạo khôn ngoan, đạo đức trong Hội Thánh cũng như trong đất nước của con. Xin bởi lòng thương xót Ngài ban sự phục hưng cho dân tộc con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2013)

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top