Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2013

 Sunrise

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2013

Mác 15:40-16:11
Những Nữ Môn Ðệ của Chúa Giê-xu

“Cũng có những phụ nữ từ …, trong số ấy có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ của Gia-cơ nhỏ và của Giô-sê, và Sa-lô-mê, là những người đã theo và phục vụ Ngài khi còn ở Ga-li-lê, và nhiều phụ nữ khác …” (câu 40-41).

Câu hỏi suy ngẫm: Các nữ môn đệ của Chúa Giê-xu (15:40-41) đã góp phần phục vụ Chúa như thế nào (14:3-9; 15:41, 47; 16:1-10)? Họ ở vị trí nào trong mắt Chúa Giê-xu (14:9; 16:9-10)? Bạn học được gì trong tinh thần phục vụ Chúa của họ? Ngày nay, nữ tín hữu đóng vai trò gì trong gia đình, Hội Thánh, và cộng đồng của bạn?

Chúng ta ngạc nhiên khi nghe nói về những nữ môn đệ đi theo Chúa Giê-xu. Truyền thống của người Do Thái thì người nữ chỉ có vai trò thứ yếu ở hậu phương, làm nội trợ trong nhà. Nhưng thực tế, có nhiều người nữ đã theo và phục vụ Chúa khi Ngài còn ở Gia-li-lê. Họ góp phần tích cực trong chức vụ của Chúa Giê-xu. Dù họ không được kể trong Nhóm Mười Hai nhưng họ thật sự được Chúa Giê-xu tin dùng trong nhiều sự kiện quan trọng.

Ông Mác ghi lại việc xức xác chuẩn bị cho sự mai táng của Chúa Giê-xu được thực hiện bởi một người nữ ở làng Bê-tha-ny (Mác 14:3-9). Giờ đây họ đang có một vai trò hết sức quan trọng đối với Chúa Giê-xu, họ là những người bạn thật có mặt trong lúc nguy nan nhất của cuộc đời Ngài. Trong khi các sứ đồ đã chạy trốn, thì bà Ma-ri Ma-đơ-len, bà Ma-ri mẹ của hai ông Gia-cơ nhỏ và Giô-sép, bà Sa-lô-mê cùng những người nữ khác đã theo Chúa Giê-xu đến Giê-ru-sa-lem. Họ có mặt tại địa điểm Chúa chịu hình, chứng kiến sự chết đau thương của Ngài, khóc thương, cùng chia sẻ và cảm thông với sự đau đớn tột đỉnh của Ngài. Họ cùng với ông Giô-sép ở thành A-ri-ma-thê đưa xác Chúa đến ngôi mộ, biết được nơi người đặt xác của Chúa, chứng kiến sự kiện mai táng Chúa. Những phụ nữ này là những người đầu tiên phát hiện ngôi mộ trống khi họ đem thuốc thơm để xức xác Chúa. Họ là những người được hân hạnh gặp Chúa phục sinh đầu tiên.

Dù người Do Thái không quý trọng phụ nữ, họ cân nhắc rất cẩn thận khi một người nữ làm nhân chứng trong các tòa án, nhưng Chúa Giê-xu đã dùng những người nữ này làm đại sứ đưa tin quan trọng về Chúa phục sinh cho các môn đệ khác của Ngài. Chúa Giê-xu trân trọng tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc, sự chu đáo, tân tâm tận tình, trung tín mà những người nữ dành cho Ngài. Ngài cũng vinh danh người nữ đã dâng cho Ngài bình ngọc đựng dầu cam tòng quý báu. Ngài dành vinh dự cho những người nữ này: Sứ Giả Phục Sinh.

Người nữ luôn có một vị trí rất quan trọng trong gia đình, Hội Thánh, và cộng đồng đức tin với đức hy sinh, trung tín, với lòng chịu đựng nhẫn nại và sự mềm mại của tình yêu thương. Bạn và Hội Thánh của bạn có nâng đỡ, khích lệ tích cực để những người nữ trong Hội Thánh được tôn trọng và phát huy khả năng Chúa ban?

Cảm tạ Chúa Giê-xu Phục Sinh vì chỉ trong Ngài mọi rào cản trong đời sống được phá vỡ để nâng những người nữ trong Chúa lên địa vị cao trọng Ngài ban cho.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top