Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 30/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 30/04/2013

PalmLeave

Sống Với Thánh Kinh: 30/04/2013

Khải Huyền 14:1-5
Bài Ca Mới của Người Được Cứu

 “Họ hát một bài ca mới trước ngai, trước bốn sinh vật cùng các trưởng lão. Không ai học được bài ca nầy trừ… những người được cứu chuộc khỏi đất” (câu 3 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn hiểu như thế nào về con số 144.000 người (câu 1)? Họ là ai? Họ có những nét đặc biệt nào? Họ làm gì? Đặc điểm của bài ca mới là gì? Điều đó giúp gì cho đức tin của bạn?

Khải Huyền là quyển sách đầy biểu tượng. Đối với người Do Thái, các con số mang nhiều ý nghĩa tượng trưng. Số 12 tượng trưng cho sự trọn vẹn. Số 7 là con số hoàn hảo. Số 6 nói đến một điều gì đó thiếu sót. Con số 666 là số của con thú, cũng là Cơ Đốc giả. Con số 144.000 là biểu tượng khác về Hội Thánh. Đây là một đám đông “vô số người, không ai đếm được” mà chúng ta đã học những tháng trước trong chương 7:9-10.

Phân đoạn nầy truyền đạt một sứ điệp đầy khích lệ đến những người đã và đang chịu khổ vì Đấng Cơ Đốc. Họ sẽ đồng trị với Chiên Con đã bị giết, Chiên Con đi đâu họ theo đó. Họ là những người có đời sống trinh khiết đối với Đấng Cứu Chuộc họ. Họ là những người chẳng có sự dối trá trong miệng nên sẽ đồng thanh hát một bài ca mới mà chỉ những ai trung tín chịu khổ đến cuối cùng mới hiểu được. Dù những ngày trên đất họ gặp khổ nạn thì những điều đó làm sao so được với sự cứu chuộc lớn lao mà họ nhận được – nên họ tôn ngợi, chúc tụng Đấng Cứu Chuộc.

Đối với Cơ Đốc nhân, âm nhạc giúp họ có thêm sức mạnh, lòng can đảm và hy vọng để đánh bại kẻ thù và chiến thắng những người hành hạ, bức hại họ. Công Vụ 16:24, 25 cho thấy dù đang ở trong ngục tối, chân bị cùm nhưng “khoảng nửa đêm Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện, và tôn ngợi Đức Chúa Trời; và các tù nhân đều lắng nghe.” Tiếng hát của họ, cũng như của chúng ta, trong lúc gánh chịu thống khổ vì Đấng Cơ Đốc là những âm thanh ngọt ngào đối với Đức Chúa Trời, cũng là những âm thanh chiến thắng vang rền như sấm, và rất khó chịu đối với “con thú” mang số 666.

Làm sao trong những hoàn cảnh khó khăn bạn cảm tạ và tôn ngợi Chúa? Bạn có trong ca đoàn những người hát Bài Ca Mới không?

Lạy Chúa, xin giúp con hiểu những ý nghĩa sâu xa của những biểu tượng trong Khải Huyền. Xin giúp con luôn tôn ngợi Ngài ngay lúc con phải đối đầu với những sóng gió trong đời.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2013)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top