Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2013

ThacNuoc

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2013

Mác 15:21-39
Phá Bỏ Mọi Rào Cản

 “Bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới” (câu 38 BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn phát hiện điều gì khi so sánh những sự kiện diễn ra trong sự chịu thống khổ của Chúa Giê-xu với lời tiên tri về sự hy sinh của Ðấng Cơ Ðốc được chép ở Ê-sai 53 và Thi Thiên 22? Ðiều gì đã xảy ra sau khi Chúa Giê-xu trút linh hồn (câu 38-39)? Những sự kiện này ảnh hưởng gì đến niềm tin nơi Chúa Giê-xu của bạn? Ðối với bạn, Chúa Giê-xu là ai?

Sự chết của Chúa Giê-xu ứng nghiệm lời tiên tri đến từng chi tiết. Hình ảnh Chúa Giê-xu bối rối, buồn bực; bị các thầy trươœng tế, đám đông và quân lính La Mã hành hạ, nhạo báng, nhiếc móc; ngay cả hai tên cướp bị đóng đinh kế bên cũng sỉ vả Ngài đã được Tiên tri Ê-sai ghi:. “Người bị người ta khinh bỉ và ruồng bỏ; Là người chịu đau khổ và biết sự đau ốm. Người như kẻ giấu mặt trước chúng ta; Người bị khinh bỉ; chúng ta cũng không xem người ra gì” (53:3). Chúa Giê-xu lặng thinh, cam chịu hình “Người bị áp bức và khổ sở nhưng không hề mở miệng. Như chiên bị dẫn đi làm thịt, như cừu câm nín đứng trước kẻ hớt lông; Người không hề mở miệng” (Ê-sai 53:7). Ngài bị đóng đinh giữa hai tên cướp nên bị liệt vào hàng gian ác và được chôn trong ngôi mộ của người giàu (Ê-sai 53:9).

Ðến giờ thứ chín, trong nỗi đau đớn tột cùng, Ngài đã cất tiếng kêu cầu sự giải cứu cách khẩn thiết với Ðức Chúa Trời “Ê-lô-i, lam-ma-sa-bách-ta-ni?” nghĩa là: “Ðức Chúa Trời của Con, Ðức Chúa Trời của Con, sao Ngài lìa bỏ Con?” Ðây là lời mà Ðấng Mết-si-a kêu cầu với Ðức Chúa Trời được chép ở Thi Thiên 22:1. Trong luật pháp của người La Mã, những tên lính được phép chia nhau vật sở hữu của tử tội. Chúng đã điều đình với nhau bằng cách bắt thăm để nhận áo xống của Ngài. Việc này ứng nghiệm lời tiên tri ở Thi Thiên 22:18.

Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khoaœng giữa trưa đến ba giờ chiều, khắp đất đều tối tăm mù mịt, một hiện tượng lạ trong thiên nhiên, thể hiện sự đoán phạt của Ðức Chúa Trời trên tội lỗi caœ nhân loại (A-mốt 8:9). Sau khi Chúa Giê-xu trút linh hồn, chiếc màn trong đền thờ tự xé làm đôi từ trên xuống (câu 38), xóa bỏ khoảng cách giữa nơi thánh và chí thánh. Sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu đã mở ra một con đường, qua đó con người có thể đến với Ðức Chúa Trời trực tiếp. Sự thờ phượng Ðức Chúa Trời không còn giới hạn trong các nghi thức ơœ nhà hội hay chỉ dành cho dân tộc Do Thái, nhưng muôn dân có thể đến với Ðức Chúa Trời trong niềm tin nơi Chúa Giê-xu và thờ phượng Ngài bằng tâm thần và chân lý. Những người như thầy đội, nhận biết Chúa Giê-xu và xưng nhận “Ngài là Con Ðức Chúa Trời” (câu 39) sẽ bước vào mối quan hệ mật thiết Cha Con với Ba Ngôi Ðức Chúa Trời. Chúa Giê-xu chính là Ðấng Mết-si-a, Vua của dân tộc Do Thái, cũng là Vua của muôn dân.

Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội lỗi của bạn, bức màn trong đền thờ đã bị xé đôi, nhưng ngày hôm nay bạn có còn đặt đức tin của mình thông qua một điều gì khác (mục sư, người hướng dẫn, cha mẹ, người yêu…) không?

Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, con đội ơn Chúa chết vì tội lỗi của con mơœ ra con đường cho con được đến với Ðức Chúa Trời.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top