Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 29/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 29/04/2013

Snake

Sống Với Thánh Kinh: 29/04/2013

Khải Huyền 13:11-18
Kẻ Lừa Dối

 “Nó lừa gạt mọi cư dân trên mặt đất…” (câu 14a NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng thấy gì? Theo bạn con thú thứ nhì nầy chỉ về ai? Bởi đâu nó có quyền lực để làm các phép lạ lừa dối nhiều người? Bằng cách nào cộng đồng đức tin vào thời kỳ của Sứ đồ Giăng có thể giữ vững niềm tin của họ? Làm thế nào bạn có thể giữ vững niềm tin của mình trước những áp lực ngày càng tăng?

Vào thời Hoàng đế Domitian, không những La Mã áp đặt quyền lực chính trị và quân sự lên những dân tộc bị trị mà còn buộc họ thờ lạy ông như thượng đế. Hoàng đế La Mã được nhiều người tôn thờ và hiến dâng tế lễ. Họ bị buộc xem ông như một vị thần hóa thân thành người và ngồi trên ngôi cao để trị vì thiên hạ.

Con thú thứ nhì “có hai sừng như chiên con” (câu 12) đi lừa dối nhiều người để họ lầm tưởng nó là Đấng Mết-si-a. Mặc dù con thú từ dưới đất lên nầy có bộ dạng giống như con chiên nhưng bản chất thật của nó là Sa-tan “và tiếng nói như con rồng.” Con thú nầy có thể là hình ảnh về một nhà lãnh đạo tôn giáo mà vai trò của người nầy là ủng hộ con thú thứ nhất là một nhà lãnh đạo chính trị. Bởi quyền lực của Sa-tan và thanh thế của nhà lãnh đạo chính trị ấy, mà nhà lãnh đạo tôn giáo nầy có thể làm nhiều phép lạ, có quyền sinh sát để buộc các cư dân trên đất phải thờ lạy con thú thứ nhất là “con thú có vết thương đến chết và được lành” (câu 12).

Chính quyền La Mã thời bấy giờ buộc các dân tộc bị trị phải tuân theo ý thức hệ của họ và làm những việc trái với niềm tin. Chúa Giê-xu phán: “Hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa” (Ma-thi-ơ 22:21). Cộng đồng đức tin vào thời kỳ của Sứ đồ Giăng đã chống trả quyết liệt lại những mệnh lệnh của Sê-sa dù phải trả giá bằng cái chết. Đó là cách mà họ trả lại cho Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa. Cũng vậy, chúng ta phải giữ vững niềm tin và quyết không để bất cứ điều gì có thể làm mai một niềm tin của mình. Nếu chúng ta thất bại thì Hội Thánh bị lâm nguy. Nếu nao núng và thỏa hiệp trước những áp lực dưới đủ mọi hình thức hoặc không đủ khôn ngoan từ Chúa để phân biệt thật giả, chúng ta sẽ là những người bại trận và Phúc Âm không được loan truyền một cách hiệu quả.

Cuối cùng, Cơ Đốc nhân được kêu gọi để “phân rẽ” khỏi thế gian (2 Cô-rinh-tô 6:14 – 7:1). Điều nầy có nghĩa gì đối với bạn? Điều gì trong cuộc đời của bạn cần phân rẽ khỏi thế gian hay trả lại cho “Sê-sa” không? Nếu có, hãy mạnh dạn thực hiện. Lúc đó đức tin của bạn sẽ được ban thưởng và bạn sẽ thấy cuộc đời mình đang được đổi mới một cách đáng kể.

Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan để con phân biệt thật giả hầu cho không bị lầm lạc, và xin giúp con luôn giữ vững niềm tin dù phải đối đầu với nhiều áp lực đến với con dưới nhiều hình thức.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2013)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top