Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 28/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 28/04/2013

vine

Sống Với Thánh Kinh: 28/04/2013

Thi Thiên 69:6-12
Chịu Sỉ Nhục

 “Vì sự sốt sắng về Nhà Chúa thiêu đốt con, nỗi sỉ nhục của kẻ sỉ nhục Chúa đã đổ trên con” (câu 9 BTTHD).

Câu hỏi suy ngẫm: Có bao giờ bạn bị sỉ nhục chưa? Vì lý do gì? Hai điều sỉ nhục tác giả nói đến trong phân đoạn Kinh Thánh nầy là gì? Khác nhau như thế nào? Qua bài học hôm nay, điều gì khích lệ bạn?

Chủ đề chính của Thi Thiên nầy là “bị sỉ nhục.” Thứ nhất, bị sỉ nhục vì tội lỗi. Không những nhận biết những yếu đuối và tội lỗi của mình (câu 5), tác giả ý thức những sai phạm của ông ảnh hưởng đến những người trung tín khác (“những người trông đợi Chúa,” “những người tìm kiếm Chúa”; câu 6), khiến họ phải chịu “hổ thẹn”“sỉ nhục.” Ông cầu xin Chúa không để cho điều đó xảy ra.

Khi một tín hữu phạm tội mà không chịu ăn năn, không chỉ chính người đó mà cả cộng đồng Cơ Đốc phải hứng chịu những rắc rối và phiền toái. Hơn nữa, Danh Chúa bị người ta “sỉ nhục.” Nhận thức được điều nầy giúp chúng ta trung thực với những yếu đuối của chính mình, và cẩn thận hơn trong cuộc sống theo Chúa.

Thứ hai, bị sỉ nhục vì Chúa. Trái với tình huống trên, câu 7-12 nói đến sự sỉ nhục mà những người chống lại Chúa đã đổ trên tác giả, khi ông bày tỏ “sự sốt sắng về nhà Chúa” (câu 9). Khi ông “kiêng ăn”“mặc bao gai” để thể hiện sự ăn năn và than khóc trước Chúa, thì những người không tin kính lại lăng nhục và chế nhạo (câu 10-12). Thậm chí người thân của ông cũng xa lánh (câu 8).

Trong sự kiện Chúa Giê-xu đuổi những người buôn bán và đổi tiền ra khỏi đền thờ, các môn đệ đã nhớ lại câu Kinh Thánh nầy: “Lòng nhiệt thành về nhà Chúa thiêu đốt tôi” (Giăng 2:17). Và chính Chúa Giê-xu cũng đã chịu sỉ nhục bởi những người không tin kính: “Lời nhục mạ của những kẻ phỉ báng Ngài đã đổ trên con” (Rô-ma 15:3). Người theo Chúa sống ngay thẳng, sốt sắng với công việc và chân lý của Chúa có thể đối diện với sự sỉ nhục của những người không tin kính chung quanh, thậm chí là người thân trong gia đình. Chính Chúa Giê-xu đã trải qua điều nầy, Ngài là mẫu mực về sự sẵn sàng chịu sỉ nhục vì chân lý của Đức Chúa Trời.

Bạn có sẵn sàng chịu sỉ nhục vì Chúa không? Có tội lỗi nào trong đời sống bạn khiến bạn và Hội Thánh bị sỉ nhục. Hãy đến với Chúa, ăn năn để được Ngài phục hồi.

Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra những tội lỗi và yếu đuối trong con, xin tha thứ cho con, và đừng để tội lỗi của con khiến Hội Thánh và Danh Ngài bị sỉ nhục. Xin giúp con sẵn sàng chịu sỉ nhục vì Danh Chúa, kiên định bước đi trong đường lối tin kính của Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2013)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top