Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 27/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 27/04/2013

ClayVale_02

Sống Với Thánh Kinh: 27/04/2013

Khải Huyền 13:1-10
Con Thú Kiêu Ngạo và Phạm Thượng

“Mọi cư dân trên đất sẽ thờ lạy con thú – đó là những người không được ghi tên trong sách sự sống của Chiên Con, là Đấng đã bị giết từ thuở sáng tạo vũ trụ” (câu 8 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn con thú chỉ về ai? Do đâu con thú có uy quyền và dám nói những lời kiêu ngạo, phạm thượng? Theo Sứ đồ Phao-lô, chính quyền giữ vai trò nào (Rô-ma 13:3, 4)? Hội Thánh phải đối diện với những điều gì và được kêu gọi như thế nào?

Đối với Sứ đồ Giăng và độc giả của ông, con thú chỉ về chính quyền La Mã. Con thú tượng trưng cho sự thống trị tạm thời. Uy quyền thống trị con thú có được do kẻ gian ác là con rồng ban cho. Một chiếc đầu của con thú tượng trưng cho hệ thống cai trị tạm thời đã bị một vết thương chí tử. Tuy nhiên, con thú nầy có thể tái sinh những nơi khác nhau, những thời kỳ khác nhau để làm khổ con dân của Chúa, cùng tiếp tục kiêu ngạo và nói những lời phạm thượng.

Đối với Sứ đồ Phao-lô, chính quyền là đầy tớ luôn hành xử vì những lợi ích chung chứ không phải là một vị thần hiểm ác với tính khí thất thường. Rô-ma 13:3, 4 nói rằng: “Các quan quyền… là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho người.” Trong quá khứ, chính quyền La Mã đã lạm dụng quyền lực để làm khổ và lừa dối nhiều dân tộc. “Con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi và quyền phép lớn mà cho nó” (câu 2). Đây cũng là một sự lừa dối vì con rồng đã bị thảm bại (12:9). Nó không còn quyền lực để ban cho. Đây là bi kịch cho con thú và những ai bị nó lừa dối và tôn thờ nó.

Thời gian bốn mươi hai tháng có ý nghĩa tương tự như 1.260 ngày. Đây là thời gian tương đối dài mà con thú giao chiến với Hội Thánh. Hội Thánh phải đối diện với sự bức hại, sự lừa dối, vô số áp lực. Nhưng Hội Thánh được kêu gọi để cứ đứng vững, kiên trì chịu khổ và giữ lòng trung tín với Đức Chúa Trời. Con thú sẽ bị báo trả bởi những việc gian ác và dối trá mà nó đã làm. Phương cách để Hội Thánh giáng những đòn chí tử vào con thú là vác thập tự giá theo Đấng Cơ Đốc. Chúa Giê-xu phán: “Ai không vác cây thập tự mình mà theo Ta, thì cũng chẳng đáng cho Ta” (Ma-thi-ơ 10:38).

Bạn cố tránh cây thập tự hay sẵn sàng vác thập tự giá theo Chúa? Bạn sẽ phải trả giá nào để luôn giữ lòng trung tín với Ngài?

Lạy Chúa, con sẵn lòng bỏ mọi sự và vác thập tự theo Ngài. Xin luôn dẫn dắt con để con không bị lừa dối đi vào chỗ bất trung, phạm tội với Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2013)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top