Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2013

BambooPath

Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2013

2 Sa-mu-ên 3:6-39
Đứng Ngoài Sự Xung Đột

“Đa-vít nói cùng Giô-áp và cả dân chúng theo người rằng: Hãy xé áo các ngươi, thắt bao nơi lưng, và than khóc Áp-ne”  (câu 31).

Câu hỏi suy ngẫm: Những việc làm của ông Áp-ne và ông Giô-áp có điều sai quấy nào? Điều đó nói gì về bản chất của họ? Tại sao ông Áp-ne đến gặp Vua Đa-vít? Tại sao ông Giô-áp giết ông Áp-ne? Thái độ của Vua Đa-vít ra sao? Trong tuần qua bạn đã làm những việc không nên làm nào?

Việc ông Áp-ne từ chỗ hậu thuẫn cho nhà Sau-lơ chuyển sang hậu thuẫn nhà Đa-vít cho thấy sự phức tạp trong việc tranh giành ảnh hưởng và quyền lực. Việc làm nầy cũng đã kết thúc cuộc đời và sự nghiệp của ông Áp-ne. Ông Áp-ne là con người đầy tham vọng. Ông tôn con Vua Sau-lơ lên làm vua, nhưng thực tế ông nắm binh lực và ông Ích-bô-sết chỉ là vua bù nhìn (câu 11). Việc trung thành với nhà Sau-lơ chỉ là bình phong che đậy âm mưu chiếm ngai vàng của ông Áp-ne. Vào thời đó, việc ông Áp-ne lấy vợ của vua là cách tuyên bố rằng ngôi vua thuộc về ông. Phản ứng của ông Áp-ne khi bị Vua Ích-bô-sết quở trách là chối tội, rồi đe dọa bằng cách bỏ Vua Ích-bô-sết và đến với Vua Đa-vít.

Ông Áp-ne đến gặp Vua Đa-vít sắp đặt việc lên ngôi của Vua Đa-vít, khiến ông chết dưới tay ông Giô-áp. Ông Giô-áp giết ông Áp-ne vì hận thù và ganh tỵ: Thù vì đã giết em của ông, ganh vì sợ Vua Đa-vít trọng dụng ông Áp-ne. Mặt khác, qua việc nầy ông Giô-áp đánh tiếng rằng quyền lãnh đạo quân lực thuộc về ông chứ không thuộc về ai khác. Dù ông A-sa-ên chết dưới tay ông Áp-ne, nhưng chết ngoài chiến trường vì chạy theo để giết ông Áp-ne, nên không thể xem ông Áp-ne là sát nhân. Kẻ sát nhân ở đây là ông Giô-áp vì dùng mưu để giết ông Áp-ne. Những chi tiết trong câu chuyện cho thấy Vua Đa-vít vô can trong cái chết của ông Áp-ne.

Những người như ông Giô-áp và ông Áp-ne là gương xấu trong việc đấu tranh để giành ảnh hưởng và quyền lực trong xã hội cũng như trong tổ chức của Hội Thánh. Có thể nhiều người không phạm tội sát nhân như ông Giô-áp, nhưng lời nói xấu hay tin đồn độc hại mà họ tung ra làm hại cuộc đời và sự nghiệp những người mà họ không thích hay đang có xung đột với họ. Xung đột là điều không tránh khỏi trong cuộc sống, nhưng thường thì cả hai phía phải trả giá, đôi khi rất đắt mà không gì đền bù được. Trong ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời, sự tha thứ là cách trả thù tốt hơn hết. Lời Chúa cũng nhắc chúng ta rằng lòng tham dục, bất trung, tỵ hiềm và thù hận là những tác nhân vô cùng tai hại đã và đang hủy hoại thanh danh và cuộc đời của nhiều tôi con Chúa.

Làm thế nào để bạn giải quyết một cách khôn ngoan những xung đột trong cuộc đời bạn?

Lạy Chúa, con nguyện cầu như Ngài dạy con rằng: “Xin tha tội lỗi chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con.” Nguyện đây là thực tế trong cuộc đời con ngày nay.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2013)

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top