Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 25/02/2013

Sống Với Thánh Kinh: 25/02/2013

BinhMinh

Sống Với Thánh Kinh: 25/02/2013

1 Sa-mu-ên 28:1-25

Những Ðiều Ðức Chúa Trời Nghiêm Cấm

“Dù những dân tộc mà anh em sắp đuổi đi có theo tà thuật và bói khoa, nhưng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời không cho phép anh em làm như vậy” (Phục Truyền 18:14 BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Vua Sau-lơ sợ? Vì sao ông trượt dài về mặt thuộc linh và mãi mãi không thể đứng dậy được? Bạn rút ra được bài học nào cho chính bạn từ câu chuyện có những tình tiết kỳ lạ này?

Khi cầu vấn Ðức Chúa Trời và Ngài không đáp lời (câu 6), Vua Sau-lơ cảm thấy tuyệt vọng. Trong tình thế như vậy ông đã cầu hỏi đồng cốt (câu 7). Làm như thế, Vua Sau-lơ đã vi phạm sắc lệnh mà ông đã đưa ra, đó là trừ khử tất cả đồng cốt và những người làm tà thuật (câu 9). Sau khi Vua Sau-lơ lấy Danh Ðức Chúa Trời mà thề, người đàn bà bằng lòng cầu ông Sa-mu-ên. Người này thực sự nhìn thấy gì? Phải chăng đó là linh hồn của ông Sa-mu-ên, hay là sự hiện hình, hoặc là một điều gì đó xuất hiện trong tâm trí bà đồng này? Các học giả Kinh Thánh có nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này, tuy nhiên chúng ta không có câu trả lời chắc chắn. Dường như điều bà thấy là điều bất thường ở ngoài tầm kiểm soát của bà. Ðồng thời bà được ban cho khả năng nhận biết Vua Sau-lơ (câu 12).

Sau đó “Sa-mu-ên” nói. Một lần nữa chúng ta không thể biết rằng đây là tiếng nói của ông Sa-mu-ên hay là tiếng của tà linh. Sự thể là linh này nói những lời mà ông Sa-mu-ên đã nói khi còn sống, để Vua Sau-lơ biết rằng Ðức Chúa Trời đã lấy nước khỏi tay Vua Sau-lơ để ban cho ông Ða-vít (câu 16), người Ít-ra-ên sẽ đại bại trước sự tiến công của quân Phi-li-tin, Vua Sau-lơ và Hoàng tử Giô-na-than sẽ chết ngoài mặt trận vào ngày mai (câu 19). Những lời này khiến Vua Sau-lơ kinh hãi và té nằm dài. Bởi sự nài ép của người đàn bà này, Vua Sau-lơ đã ăn bữa ăn cuối cùng trong đời trước khi cùng quân đội dấn thân vào cuộc chiến vô hy vọng vì Ðức Chúa Trời không ở cùng.

Chúng ta học được gì từ câu chuyện có nhiều tình tiết kỳ lạ này? Trước nhất, một con người hùng dũng đã được Ðức Chúa Trời xức dầu để trở thành một nhà lãnh đạo có tài, giờ đây là một con người đầy sợ hãi đến nỗi đã tìm cầu đồng bóng để biết tương lai như thế nào. Tại sao Vua Sau-lơ trượt dài trong lãnh vực thuộc linh như thế? Vì ông đã không vâng lời, ông đã đặt ý riêng trước ý muốn của Ðức Chúa Trời. Kẻ thù lớn nhất của Vua Sau-lơ không phải là người Phi-li-tin mà chính bản thân ông. Thứ hai, dưới ánh sáng của Lời Ðức Chúa Trời, không ai có thể biện minh cho chuyện xem tử vi, bói toán, ma thuật hoặc bất cứ hình thức đồng bóng nào nhằm có được sức mạnh siêu nhiên hoặc tìm kiếm sự hướng dẫn thuộc linh. Ðây là những cách mà Ðức Chúa Trời nghiêm cấm và là điều ghê tởm đối với Ngài (Phục Truyền 18:9-14). Ðức Chúa Trời là Ðấng hướng dẫn chúng ta bởi Chúa Thánh Linh và là Ðấng nắm giữ tương lai của chúng ta. Tất cả quyền lực, phước hạnh mà chúng ta cần đều đến từ Ngài, kể cả những việc vượt qua sự cầu xin và suy tưởng của chúng ta (Ê-phê-sô 3:20-21).

Làm thế nào bạn có thể giúp những người bị dối gạt vì đặt niềm hy vọng và tìm biết tương lai bằng những cách mà Ðức Chúa Trời cấm trong Phục Truyền 18:9-14?

Lạy Chúa, con chỉ tin nơi Ngài, đặt cuộc đời con trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Xin giữ con không dính dấp vào những điều mà Ngài nghiêm cấm.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top