Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2013

HoaHue

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2013

2 Sa-mu-ên 2:18-3:5
Sáng và Tối

“Cuộc chiến kéo dài giữa nhà Sau-lơ và nhà Đa-vít; Đa-vít ngày càng vững mạnh, còn nhà Sau-lơ càng ngày càng suy yếu” (câu 1 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Tham vọng của ông Áp-ne dẫn đến hậu quả nào? Nuôi hận trong lòng gây tác hại như thế nào? Bài nầy giúp bạn quyết tâm tránh xa những điều gì?

Cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa nhà Đa-vít và Sau-lơ tiếp tục. Dù thế lực của ông Đa-vít ngày càng mạnh, nhưng cuộc nội chiến nầy gây nhiều tang thương cho cả hai bên. Nguyên nhân của sự tranh quyền là do tham vọng của ông Áp-ne. Viên tướng nầy nghĩ thay vì phục vụ cho vương triều của Vua Đa-vít, ông sẽ có được quyền lực và ảnh hưởng lớn khi tôn ông Ích-bô-sết làm vua. Về phần ông Đa-vít, dù là vị vua được Đức Chúa Trời xức dầu, ông không vội vàng tìm cách để cầm quyền thống trị trên cả Ít-ra-ên. Ông chờ đợi sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Đang khi cai trị ở Giu-đa, thế lực của ông Đa-vít ngày càng mạnh hơn vì Đức Chúa Trời ở cùng ông (1 Sa-mu-ên 18:14). Trong khi đó thế lực của ông Ích-bô-sết ngày càng suy yếu.

Việc ông A-sa-ên truy đuổi ông Áp-ne và ngã chết dưới mũi giáo của ông Áp-ne khiến hận thù không giảm bớt mà còn tăng. Lý do là chàng trai có tài chạy nhanh nầy là em của Giô-áp và hai người nầy là con của bà Xê-ru-gia, chị của ông Đa-vít. Sau nầy, ông Giô-áp đã giết ông Áp-ne báo thù cái chết của em. Việc làm của ông Giô-áp ảnh hưởng xấu đến hòa bình và thanh danh của Vua Đa-vít. Hận thù đã hủy hoại nhiều gia đình, cộng đồng. Hận thù đầu độc tâm hồn của những ai chất chứa nó trong lòng.

Trong những năm đầu của triều đại Đa-vít, gia đình của ông cũng ngày càng phát triển. Vua Đa-vít cưới nhiều vợ và mỗi người vợ đều sinh con trai. Bên cạnh một số điểm tốt cũng có những chỗ tối tăm trong cuộc đời của vị vua lỗi lạc nầy. Việc đa thê là một trong những điểm tối trong cuộc đời của Vua Đa-vít. Dù Vua Đa-vít ngày càng mạnh hơn về mặt quân lực và chính trị, ông còn mạnh hơn về mặt thừa kế, bởi ông có nhiều con trai nối dõi, nhưng điểm mạnh thứ hai nầy thật ra là điểm yếu của ông. Ông đã vi phạm huấn lệnh của ông Môi-se trong Phục Truyền 17:17. Chẳng bao lâu sau, việc không vâng lời dẫn đến những xung đột và nhiều điều hổ nhục trong hoàng tộc Đa-vít.

Hiện có những chỗ mờ tối hoặc bất khiết nào trong tâm tưởng của bạn cần được Đức Chúa Trời chiếu sáng và thanh tẩy?

Lạy Chúa, xin tiếp tục thanh tẩy và chiếu sáng con để không còn sự ô uế và tối tăm nào trong lòng của con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2013)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top